Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2021 12:08 SL.210.27.2021 ogłoszenie o naborze do Straży Miejskiej (KSP)
14.05.2021 11:57 SL.210.26.2021 ogłoszenie o naborze do Biura Geodety Miasta (AM)
06.05.2021 17:46 SL.210.23.2021 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
06.05.2021 17:39 SL.210.22.2021 ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
23.04.2021 15:01 SL.210.21.2021 Ogłoszenie o naborze do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)
09.04.2021 12:37 SL.210.20.2021 ogłoszenie o naborze do Biura Geodety Miasta (AM)
01.04.2021 15:53 SL.210.19.2021 ogłoszenie o naborze do Wydziału Komunikacji (SK)
26.03.2021 13:17 SL.210.18.2021 ogłoszenie o naborze do Straży Miejskiej (KSP)
09.03.2021 13:03 SL.210.16.2021 Ogłoszenie o naborze w Wydziale Dróg i Mostów /główny specjalista lub inspektor/ (KD)
09.03.2021 13:00 SL.210.15.2021 Ogłoszenie o naborze w Wydziale Dróg i Mostów /inspektor lub podinspektor/ (KD)
09.03.2021 12:56 SL.210.14.2021 Ogłoszenie o rekrutacji do Wydzialu Urbanistyki i Architektury (AU)
05.03.2021 12:56 SL.210.13.2021 ogłoszenie o naborze w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KO)
05.03.2021 12:54 SL.210.12.2021 ogłoszenie o naborze w Wydziale Komunikacji (SK)
25.02.2021 18:20 SL.210.10.2021 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora lub inspektora w Wydziale Komunikacji (SK)
25.02.2021 18:15 SL.210.9.2021 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
28.01.2021 16:39 SL.210.7.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora lub podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO)
28.01.2021 16:30 SL.210.6.2021 Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
26.01.2021 12:08 SL.210.5.2021 Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska inspektora i/ lub podisnpektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
26.01.2021 12:01 SL.210.4.2021 Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska pracy głównego specjalisty w Wydziale Dróg i Mostów (KD)