Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2005 12:14 3/II/02 Uchwała nr 3/II/2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
16.11.2005 12:13 4/II/02 Uchwała nr 4/II/2002 w sprawie wstąpienia Adama Wieczorka na miejsce radnego Rady Miejskiej.
15.11.2005 14:51 5/II/02 Uchwała nr 5/II/2002 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:49 6/II/02 Uchwała nr 6/II/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:48 7/II/02 Uchwała nr 7/II/2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:46 8/II/02 Uchwała nr 8/II/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:44 9/II/02 Uchwała nr 9/II/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:43 10/II/02 Uchwała nr 10/II/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:41 11/II/02 Uchwała nr 11/II/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:39 12/II/02 Uchwała nr 12/II/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:37 13/II/02 Uchwała nr 13/II/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:35 14/II/02 Uchwała nr 14/II/2002 w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:34 15/II/02 Uchwała nr 15/II/2002 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:33 16/II/02 Uchwała nr 16/II/2002 w sprawie wyboru czlonków Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:20 17/II/02 Uchwała nr 17/II/2002 w sprawie wyboru członków Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:06 18/II/02 Uchwała nr 18/II/2002 w sprawie wyboru członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:04 19/II/02 Uchwała nr 19/II/2002 w sprawie wyboru członków Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
15.11.2005 14:00 20/II/02 Uchwała nr 20/II/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002.
15.11.2005 13:57 21/II/02 Uchwała nr 21/II/2002 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2002 r.
15.11.2005 13:54 22/II/02 Uchwała nr 22/II/2002 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Ruda Śląska.
15.11.2005 13:52 23/II/02 Uchwała nr 23/II/2002 w sprawie utworzenia środka specjalnego i określenia celów jego przeznaczenia przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6 Specjalnej - jednostka budżetowa miasta na prawach powia
15.11.2005 13:43 24/II/02 Uchwała nr 24/II/2002 w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków środka specjalnego przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6 Specjalnej do budżetu miasta na prawach powiatu.
15.11.2005 13:41 25/II/02 Uchwała nr 25/II/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 819/XLVII/2002 z dnia 31.01.2002 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002.
15.11.2005 13:38 26/II/02 Uchwała nr 26/II/2002 w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002.
15.11.2005 13:35 27/II/02 Uchwała nr 27/II/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.