Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2006 10:56 SOR.BF.0151-8/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 961/LIV/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.01.2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych
01.02.2006 10:54 SOR.BF.0151-7/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
01.02.2006 10:52 SOR.BF.0151-6/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
01.02.2006 10:50 Nr SOR.BF.0151-5/06 w sprawie Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
01.02.2006 10:48 Nr SOR.BF.0151-4/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r,
20.01.2006 11:52 SOR.ORG.0151-3/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie procedury tworzenia informatora Budżetowego Miasta Ruda Śląska,
20.01.2006 11:49 SOR.ORG.0151-2/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Regulamiu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
16.01.2006 12:29 SOR.BF.0151-1/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.,