Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2006 11:41 SOR.BF.0151-29/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
02.03.2006 11:39 SOR.BF.0151-28/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami zdaniami,
02.03.2006 11:37 SOR.BF.0151-27/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
02.03.2006 11:35 SOR.BF.0151-26/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami, paragrafami, zdaniami
02.03.2006 11:34 SOR.BF.0151-25/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
02.03.2006 11:32 Nr SOR.BF.0151-24/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
02.03.2006 11:28 SOR.BF.0151-23/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
02.03.2006 11:26 SOR.BF.0151-22/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
02.03.2006 11:23 SOR.BF.0151-21/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 985/LV/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.02.2006 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta
02.03.2006 11:21 SOR.BF.0151-20/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 986/LV/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.02.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta
02.03.2006 11:19 SOR.BF.0151-19/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
02.03.2006 11:17 SOR.BF.0151-18/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
02.03.2006 11:16 SOR.BF.0151-17/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
02.03.2006 11:13 SOR.BF.0151-16/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 969/LV/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 23.02.2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych
02.03.2006 11:11 SOR.BF.0151-15/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
24.02.2006 11:18 SOR.BF.0151-14/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragarafami.
16.02.2006 08:59 SOR.BF.0151-13/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
15.02.2006 12:47 SOR.BF.0151-12/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
15.02.2006 12:38 SOR.BF.0151-11/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
08.02.2006 12:55 SOR.BF.0151-10/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
08.02.2006 12:52 SOR.BF.0151-9/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.