Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2006 13:48 991/LIV/2002 uchwała nr 991/LIV/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 780/XLV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.11.2001 r. dotyczącej ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz wzorów druków
14.02.2006 13:45 992/LIV/2002 uchwała nr 992/LIV/2002 w sprawie przystąpienia do restrukturyzacji niektórych należności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o rtestrukturyzacji niektórych należności publicznoprawny
14.02.2006 13:42 993/LIV/2002 uchwała nr 993/LIV/2002 w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2002 rok samodzielnego publicznego zakładu
14.02.2006 13:36 994/LIV/2002 uchwała nr 994/LIV/2002 w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2002 rok samodzielnego publicznego zakładu
14.02.2006 13:29 995/LIV/2002 uchwała nr 995/LIV/2002 w sprawie określenia zasad zbywania lokali użytkowych oraz budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Ruda Śląska na rzecz osób fizycznych lub prawnych prowadz
14.02.2006 13:25 996/LIV/2002 uchwała nr 996/LIV/2002 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.11.2001 r., Nr 791/XLV/2001 w sprawie przyznania oraz określenia zasad udzielania pierwszeństwa najemc
14.02.2006 13:21 997/LIV/2002 uchwała nr 997/LIV/2002 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi
14.02.2006 13:19 998/LIV/2002 uchwała nr 998/LIV/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002
14.02.2006 13:16 999/LIV/2002 uchwała nr 999/LIV/2002 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Miasta Ruda Śląska w roku 2002