Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2008 14:13 969/LIII/2002 Uchwała Nr 969/LIII/2002 w sprawie aktualizacji celów, kierunków i priorytetowych projektów na lata 2003 - 2007 Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015.
23.07.2008 14:10 968/LIII/2002 Uchwała Nr 968/LIII/2002 w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzących z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów w związku z ...
23.07.2008 14:07 967/LIII/2002 Uchwała Nr 967/LIII/2002 w sprawie zmiany uchwały Nr 858/XLIX/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.04.2002 w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego w roku 2002
23.07.2008 14:05 966/LIII/2002 Uchwała Nr 966/LIII/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002
23.07.2008 14:03 965/LIII/2002 Uchwała Nr 965/LIII/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002
23.07.2008 14:00 964/LIII/2002 Uchwała Nr 964/LIII/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na rpawach powiatu na rok 2002
15.02.2006 15:32 990/LIII/2002 uchwała nr 990/LIII/2002 w sprawie skargi * w sprawie zasiłku celowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej dla *
15.02.2006 15:30 989/LIII/2002 uchwała na 989/LIII/2002 w sprawie skargi * na odmowę cofnięcia koncesji na sprzedaż alkoholu przez *
15.02.2006 15:25 988/LIII/2002 uchwała nr 988/LIII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 287/XXI/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.03.2000 r. w sprawie przyjęcia programu remontów i modernizacji mieszkalnych budynkó
15.02.2006 15:21 987/LIII/2002 uchwała nr 987/LIII/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska - Kochłowice w Rudzie Śląskiej
15.02.2006 15:19 986/LIII/2002 uchwała nr 986/LIII/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej
15.02.2006 15:17 985/LIII/2002 uchwała nr 985/LIII/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
15.02.2006 15:14 984/LIII/2002 uchwała nr 984/LIII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 944/LII/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.08.2002 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w
15.02.2006 15:12 983/LIII/2002 uchwała nr 983/LIII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 943/LII/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.08.2002 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu .
15.02.2006 15:09 982/LIII/2002 uchwała nr 982/LIII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 942/LII/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.08.2002 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w
15.02.2006 15:03 981/LIII/2002 uchwała nr 981/LIII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 941/LII/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.08.2002 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu .
15.02.2006 15:00 980/LIII/2002 uchwała nr 980/LIII/2002 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w
15.02.2006 14:56 979/LIII/2002 uchwała nr 979/LIII/2002 w sprawie wystąpienia Miasta Ruda Śląska z Rejonu Energetycznego Ruda Śląska - GZE Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
15.02.2006 14:55 978/LIII/2002 uchwała nr 978/LIII/2002 w sprawie określenia na 2003 rok limitu wydawania nowych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką
15.02.2006 14:52 977/LIII/2002 uchwała nr 977/LIII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 367/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.06.2000 r. "w sprawie ustalenia Ragulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych .
15.02.2006 14:47 976/LIII/2002 uchwała nr 976/LIII/2002 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
15.02.2006 14:45 975/LIII/2002 uchwała nr 975/LIII/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
15.02.2006 14:42 974/LIII/2002 uchwała nr 974/LIII/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Poradni Medycyny Szkolnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
15.02.2006 14:40 973/LIII/2002 uchwała nr 973/LIII/2002 w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
15.02.2006 14:38 972/LIII/2002 uchwała nr 972/LIII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 239/XXXI/96 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przyjęcia Masterplanu Gospodarki Ściekowej w Rudzie Śląskiej or
15.02.2006 14:35 971/LIII/2002 uchwała nr 971/LIII/2002 w sprawie zasad promowania miasta Ruda Śląska w trakcie imprez kulturalno - oświatowych, sportowo - rekreacyjnych i charytatywnych w kraju i zagranicą
15.02.2006 14:33 970/LIII/2002 uchwała nr 970/LIII/2002 w sprawie podjęcia czynności przez Zarząd Miasta związanych z powołaniem "Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej"