Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2006 15:44 992/LV/2006 uchwała nr 992/LV/2006 w sprawie skargi * na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w zakresie udzielanej jej pomocy
02.03.2006 15:42 991/LV/2006 uchwała nr 991/LV/2006 w sprawie skargi * na działaność Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
02.03.2006 15:40 990/LV/2006 uchwała nr 990/LV/2006 w sprawie skargi Pana * na działalność Prezydenta Miasta
02.03.2006 15:38 989/LV/2006 uchwała nr 989/LV/2006 w sprawie skargi mieszkańców na postanowienie Prezydenta Miasta z dnia 13.08.2004 r. nr WSL.0156-81/04 dotyczące rozliczenia zużycia zimnej wody
02.03.2006 15:36 988/LV/2006 uchwała nr 988/LV/2006 w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Gminą Mikołów
02.03.2006 15:34 987/LV/2006 uchwała nr 987/LV/2006 w sprawie powołania jednoosobowej miejskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektów dla uprawiania sportów .
02.03.2006 15:31 986/LV/2006 uchwała nr 986/LV/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
02.03.2006 15:29 985/LV/2006 uchwała nr 985/LV/2006 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006
02.03.2006 14:56 984/LV/2006 uchwała nr 984/LV/2006 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2006 - 2013
02.03.2006 14:52 983/LV/2006 uchwała nr 983/LV/2006 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników MOSiR w Rudzie Śląskiej
02.03.2006 14:49 982/LV/2006 uchwała nr 982/LV/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 759/XL/2005 z dnia 27.04.2005 r. o wyznaczeniu komunalnych zakładów pracy, w których jest wykonywana praca wskazana przez Sąd w czasie ...
02.03.2006 14:45 981/LV/2006 uchwała nr 981/LV/2006 w sprawie nadania centrum handlowemu, mieszczącemu się w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 16 nazwy: "Dzielnicowe Centrum Handlowe imienia Jana Koniecznego"
02.03.2006 14:42 980/LV/2006 uchwała nr 980/LV/2006 w sprawie ustalenia przebiegu niektórych istniejących dróg gminnych na terenie miasta Ruda Śląska
02.03.2006 14:31 979/LV/2006 uchwała nr 979/LV/2006 zmieniająca uchwałę nr 955/LIII/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 12.01.2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
02.03.2006 14:27 978/LV/2006 uchwała nr 978/LV/2006 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Górnośląski Związek Metropolitalny" z siedzibą w Katowicach
02.03.2006 14:25 977/LV/2006 uchwała nr 977/LV/2006 w sprawie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"
02.03.2006 14:21 976/LV/2006 uchwała nr 976/LV/2006 w sprawie likwidacji niektórych komórek organizacyjnych SPZOZ - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochowicach, w związku z przekazaniem wykonywania ich zadań z zakresu opi
02.03.2006 14:18 975/LV/2006 uchwała nr 975/LV/2006 w sprawie odwołania, wyboru i powołania członka Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 oraz zmiany uchwały nr 240/X/2003
02.03.2006 14:12 974/LV/2006 uchwała nr 974/LV/2006 w sprawie likwidacji Poradni Ortodontycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
02.03.2006 14:10 973/LV/2006 uchwała nr 973/LV/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji zabytkowego kościoła ...
02.03.2006 14:07 972/LV/2006 uchwała nr 972/LV/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji zabytkowej pasji wraz z fragmentem elewacji ...
02.03.2006 14:03 971/LV/2006 uchwała nr 971/LV/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji zabytkowego kościoła pw. św. Józefa zlokalizowaneg
02.03.2006 13:55 970/LV/2006 uchwała nr 970/LV/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ...
02.03.2006 13:51 969/LV/2006 uchwała nr 969/LV/2006 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok
02.03.2006 13:50 968/LV/2006 uchwała na 968/LV/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006
02.03.2006 13:39 967/LV/2006 uchwała nr 967/LV/2006 w sprawie powołania na czas zastępstwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
02.03.2006 13:34 966/LV/2006 uchwała nr 966/LV/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej za rok 2005
02.03.2006 13:32 965/LV/2006 uchwała nr 965/LV/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji za 2005 rok oraz planów pracy komisji na rok 2006
02.03.2006 13:30 964/LV/2006 uchwała nr 964/LV/2006 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej pod nazwą: "Wsparcie Miasta dla Seniorów"
02.03.2006 13:26 963/LV/2006 uchwała nr 963/LV/2006 zmieniająca Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej na lata 2003 - 2015 stanowiącą Załącznik Nr 2 do uchwały nr 464/XXVI/2004 Rady