Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2006 11:17 SOR.BF.0151-62/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na II kwartał 2006 r.
04.04.2006 11:15 SOR.BF.0151-61/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
04.04.2006 11:12 SOR.BF.0151-60/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 999/LVI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.03.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta
04.04.2006 11:10 SOR.BF.0151-59/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
04.04.2006 11:08 SOR.BF.0151-58/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych
04.04.2006 11:05 SOR.BF.0151-57/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
04.04.2006 11:03 SOR.BF.0151-56/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi,
04.04.2006 11:01 SOR.BF.0151-55/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
04.04.2006 10:58 SOR.BF.0151-54/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
04.04.2006 10:56 SOR.BF.0151-53/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
04.04.2006 10:54 SOR.BF.0151-52/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 996/LVI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.03.2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 958/LIII/2006 Rady Miejskiej
04.04.2006 10:52 SOR.BF.0151-51/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 998/LVI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.03.2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych
04.04.2006 10:46 SOR.BF.0151-50/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
04.04.2006 10:44 SOR.BF.0151-49/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
27.03.2006 12:28 SOR.BF.0151-48/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych
27.03.2006 12:26 SOR.BF.0151-47/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
27.03.2006 12:25 SOR.PM.0151-46/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
27.03.2006 12:22 SOR.BF.0151- 45/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
27.03.2006 12:20 SOR.BF.0151-44/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
27.03.2006 12:19 SOR.BF.0151-43/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
27.03.2006 12:16 SOR.BF.0151-42/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami
27.03.2006 12:14 SOR.BF.0151-41/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
27.03.2006 12:12 SOR.BF.0151-40/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2005,
17.03.2006 09:42 SOR.BF.0151-39/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
16.03.2006 12:16 SOR.BF.0151-38/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
16.03.2006 12:13 SOR.BF.0151-37/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami,
16.03.2006 12:12 SOR.BF.0151-36/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
16.03.2006 12:10 SOR.BF.0151-35/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
09.03.2006 13:37 SOR.BF.0151-34/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
09.03.2006 13:35 SOR.BF.0151-33/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
08.03.2006 15:56 SOR.BF.0151-32/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami zadaniami,
08.03.2006 15:54 SOR.BF.0151-31/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
08.03.2006 15:52 SOR.BF.0151-30/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,