Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.03.2006 16:39 963/LII/2002 Uchwała nr 963/LII/2002 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.12.2001 r. nr 805/X LVI/2001 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 29.03.2001 r.
30.03.2006 16:35 962/LII/2002 Uchwała nr 962/LII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 353/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.06.2000 r. w sprawie nadania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im.H.Bisty w Rudzie Śl. St
30.03.2006 16:32 961/LII/2002 Uchwała nr 961/LII/2002 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i nadannia nazwy ulicy działce drogowej nr 2287/25.
30.03.2006 16:31 960/LII/2002 Uchwała nr 960/LII/2002 w sprawie wprowadzenia nieodpłatnego korzystania z szaletów będących własnością Miasta.
30.03.2006 16:29 959/LII/2002 Uchwała nr 959/LII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 840/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 7.03.2002 r. o przystąpieniu do sporzadzenia zmian miejscowego planu szczegółowego ..
30.03.2006 16:27 958/LII/2002 Uchwała nr 958/LII/2002 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej.
30.03.2006 16:23 957/LII/2002 Uchwała nr 957/LII/2002 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Blachowni poprzez likwidację niektórych jednostek organizacyjnych.
30.03.2006 16:22 956/LII/2002 Uchwała nr 956/LII/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
30.03.2006 16:20 955/LII/2002 Uchwała nr 955/LII/2002 w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
30.03.2006 16:18 954/LII/2002 Uchwała nr 954/LII/2002 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów.
30.03.2006 16:17 953/LII/2002 Uchwała nr 953/LII/2002 w sprawie aktu założycielskiego - Policealnego Studium Zawodowego, które staje sie integralną częścią Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
30.03.2006 16:14 952/LII/2002 Uchwała nr 952/LII/2002 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami będącymi własnością Miasta lub w jego dyspozycji.
30.03.2006 16:13 951/LII/2002 Uchwała nr 951/LII/2002 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Karola Miarki 14, na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze.
30.03.2006 16:11 950/LII/2002 Uchwała nr 950/LII/2002 w sprawie zwiększenia udziałów miasta Ruda Śląska w MPGM Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śl. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nier
30.03.2006 16:08 949/LII/2002 Uchwała nr 949/LII/2002 w sprawie korzystania przez Zarząd Miasta Ruda Śląska z prawa pierwokupu udziałów (akcji) w spółkach, w których wspólnikiem jest miasto Ruda Śląska
30.03.2006 16:06 948/LII/2002 Uchwała nr 948/LII/2002 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego dalszego funkcjonowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
30.03.2006 16:05 947/LII/2002 Uchwała nr 947/LII/2002 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujacego na terenie miasta Ruda Śląska
30.03.2006 16:03 946/LII/2002 Uchwała nr 946/LII/2002 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego dalszego funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
30.03.2006 16:01 945/LII/2002 Uchwała nr 945/LII/2002 w sprawie ustalenia innych zadań służących ochronie środowiska w mieście Ruda Śląska realizowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn
30.03.2006 15:59 944/LIII/2002 Uchwała nr 944/LII/2002 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2002 r.
30.03.2006 15:57 943/LII/2002 Uchwała nr 943/LII/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2002 r.
30.03.2006 15:55 942/LII/2002 Uchwała nr 942/LII/2002 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2002 r.
30.03.2006 15:54 941/LII/2002 Uchwała nr 941/LII/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002