Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2006 14:54 1009/LVI/2006 Uchwała nr 1009/LVI/2006 zmieniająca uchwałę nr 612/XXXIII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie zwolnienia z opłat o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencj
10.04.2006 14:50 1008/LVI/2006 Uchwała nr 1008/LVI/2006 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum nr 9 - dla którego organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska.
10.04.2006 14:48 1007/LVI/2006 Uchwała nr 1007/LVI/2006 w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych - dla którego organem prowadzącym, jest miasto Ruda Śląska.
10.04.2006 14:45 1006/LVI/2006 Uchwała nr 1006/LVI/2006 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
10.04.2006 14:43 1005/LVI/2006 Uchwała nr 1005/LVI/2006 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie
10.04.2006 14:39 1004/LVI/2006 Uchwała nr 1004/LVI/2006 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Chorzów dotyczącego likwidacji poradni ginekologicznej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.
10.04.2006 14:37 1003/LVI/2006 Uchwała nr 1003/LVI/2006 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Rudzie Śląskiej.
10.04.2006 14:32 1002/LVI/2006 Uchwała nr 1002/LVI/2006 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej
10.04.2006 14:22 1001/LVI/2006 Uchwała nr 1001/LVI/2006 w sprawie przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
10.04.2006 14:20 1000/LVi/2006 Uchwała nr 1000/LVI/2006 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z o.o. pod firmą Śląski Park Przemysłowy Spółka z o.o." z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul.Szyb Walenty 32
10.04.2006 14:12 999/LVI/2006 Uchwała nr 999/LVI/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
10.04.2006 14:11 998/LVI/2006 Uchwała nr 998/LVI/2006 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
10.04.2006 14:09 938/LVI/2006 Uchwała nr 997/LVI/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 938/LI/05 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006.
10.04.2006 14:07 996/LVI/2006 Uchwała nr 996/LVI/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 958/LIII/06 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 12.01.2006 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006.
10.04.2006 14:04 995/LVI/2006 Uchwała nr 995/LVI/2006 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z o.o. pod firmą "Rudzki Inkubator Przedsiebiorczości Sp. z o.o." z siedzibą w Rudzie Śl. ul.Szyb Walenty 32.
10.04.2006 14:00 994/LVI/2006 Uchwała nr 994/LVI/2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska.
10.04.2006 13:58 993/LVI/2006 Uchwała nr 993/LVI/2006 w sprawie nadania skwerowi przy skrzyżowaniu ul.Wyzwolenia i ul.Piłsudskiego w Rudzie Śląskiej nazwy "Skwer Biskupa Wilhelma Pluty".