Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2006 09:36 SOR.BF.0151-70/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
05.05.2006 09:33 SOR.BF.0151-69/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
05.05.2006 09:30 SOR.BF.0151-68/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
05.05.2006 09:16 SOR.BF.0151-67/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
20.04.2006 10:06 SOR.BF.0151-66/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
20.04.2006 10:04 SOR.BF.0151-65/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
20.04.2006 10:01 SOR.BF.0151-64/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
12.04.2006 10:14 SOR.BF.0151-63/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,