Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2006 09:30 SOR.BF.0151-92/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień z rezerwy budżetowej,
25.05.2006 09:28 SOR.BF.0151-91/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.05.2006 09:26 SOR.BF.0151-90/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
25.05.2006 09:25 SOR.BF.0151-89/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
25.05.2006 09:23 SOR.BF.0151-88/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
25.05.2006 09:18 SOR.BF.0151-87/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.05.2006 09:18 SOR.BF.0151-87/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.05.2006 09:16 SOR.BF.0151-86/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.05.2006 09:13 SOR.BF.0151-85/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.05.2006 09:11 SOR.BF.0151-84/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
17.05.2006 11:49 SOR.PM.0151-83/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
17.05.2006 11:47 SOR.BF.0151-82/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
17.05.2006 11:43 SOR.BF.0151-81/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań z zakresu administ
17.05.2006 11:38 SOR.BF.0151-80/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
10.05.2006 11:50 SOR.BF.0151-79/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w zakresie zadań rządowych
10.05.2006 11:48 SOR.BF.0151-78/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
10.05.2006 11:47 SOR.BF.0151-77/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między wydatkami na zakupy inwestycyjne,
10.05.2006 11:44 SOR.BF.0151-76/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
10.05.2006 11:42 SOR.BF.0151-75/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
10.05.2006 11:39 SOR.BF.0151-74/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
05.05.2006 10:08 SOR.BF.0151-73/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 1013/LVIII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.04.2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami
05.05.2006 10:06 SOR.BF.0151-72/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 10/LVIII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska
05.05.2006 09:59 SOR.BF.0151-71/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,