Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2006 10:01 1038/LX/2006 Uchwała nr 1038/LX/2006 zmieniająca Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śl. na lata 2003-2015 stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały nr 464/XXVI/2004 Rady Miejski
05.06.2006 14:04 1065/LX/2006 Uchwała nr 1065/LX/2006 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.
05.06.2006 13:51 1064/LX/2006 Uchwała nr 1064/LX/2006 w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.
05.06.2006 13:47 1063/LX/2006 Uchwała nr 1063/LX/2006 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Spółka Celowa Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą w
05.06.2006 13:43 1062/LX/2006 Uchwała nr 1062/LX/2006 zmieniająca uchwałę nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006.
05.06.2006 13:41 1061/LX/2006 Uchwała nr 1061/LX/2006 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
05.06.2006 13:39 1060/LX/2006 Uchwała nr 1060/LX/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW.
05.06.2006 13:37 1059/LX/2006 Uchwała nr 1059/LX/2006 w sprawie zmniejszenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006.
05.06.2006 13:35 1058/LX/2006 Uchwała nr 1058/LX/2006 w sprawie dokonaia przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach bbudżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006.
05.06.2006 13:33 1057/LX/2006 Uchwała nr 1057/LX/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
05.06.2006 13:30 1056/LX/2006 Uchwała nr 1056/LX/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w latach 2006 - 2007.
05.06.2006 13:28 1055/LX/2006 Uchwała nr 1055/LX/2006 w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2006.
05.06.2006 13:25 1054/LX/2006 Uchwała nr 1054/LX/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na kapitalnym remoncie dachu oraz renowacji elewacji zabytkowego .
05.06.2006 13:22 1053/LX/2006 Uchwała nr 1053/LX/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2004 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecz
05.06.2006 13:19 1052/LX/2006 Uchwała nr 1052/LX/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 1005/LVI Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.03.2006 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawo
05.06.2006 13:15 1051/LX/2006 Uchwała nr 1051/LX/2006 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 38 w Rudzie Śląskiej
05.06.2006 13:11 1050/LX/2006 Uchwała nr 1050/LX/2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej ...
05.06.2006 13:08 1049/LX/2006 Uchwała nr 1049/LX/2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej ...
05.06.2006 13:04 1048/LX/2006 Uchwała nr 1048/LX/2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej ...
05.06.2006 13:01 1047/LX/2006 Uchwała nr 1047/LX/2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej ...
05.06.2006 12:58 1046/LX/2006 Uchwała nr 1046/LX/2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej ...
05.06.2006 12:54 1045/LX/2006 Uchwała nr 1045/LX/2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej ...
05.06.2006 12:51 1044/LX/2006 Uchwała nr 1044/LX/2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej ...
05.06.2006 12:49 1043/LX/2006 Uchwała nr 1043/LX/2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej ...
05.06.2006 12:31 1042/LX/2006 Uchwała nr 1042/LX/2006 w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.
05.06.2006 12:24 1041/LX/2006 Uchwała nr 1041/LX/2006 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZPORR na lata 2004 - 2006 oraz Sektorowego Programu...
05.06.2006 12:19 1040/LX/2006 Uchwała nr 1040/LX/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 777/XLIV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dn. 29.10.2001 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkani
05.06.2006 12:11 1039/LX/2006 Uchwała nr 1039/LX/2006 w sprawie przyjęcia "Programu systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną w Rudzie Śląskiej".