Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.08.2006 15:14 SOR.BF.0151-118/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
30.06.2006 13:30 SOR.BF.0151-117/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej.
30.06.2006 13:26 SOR.BF.0151-116/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
30.06.2006 13:24 SOR.BF.0151-115/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
30.06.2006 13:22 SOR.BF.0151-114/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
30.06.2006 13:20 SOR.BF.0151-113/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
30.06.2006 13:19 SOR.BF.0151-112/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w zakresie zadań rzą
30.06.2006 13:13 SOR.BF.0151-111/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.06.2006 13:09 SOR.BF.0151-110/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
30.06.2006 13:06 SOR.BF.0151-109/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na r
30.06.2006 13:04 SOR.BF.0151-108/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi,
21.06.2006 11:03 SOR.BF.0151-109/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań
21.06.2006 11:00 SOR.BF.0151-108/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi,
21.06.2006 10:58 SOR.BF.0151-107/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.06.2006 10:54 SOR.BF.0151-106/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
21.06.2006 10:51 SOR.BF.0151-105/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bi
21.06.2006 10:46 SOR.BF.0151-104/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
09.06.2006 11:29 SOR.BF.0151-103/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
09.06.2006 07:40 SOR.BF.0151-102/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1057/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 20
08.06.2006 12:17 SOR.BF.0151-96/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
08.06.2006 12:08 SOR.BF.0151-93/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,