Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2006 13:31 SOR.BF.0151-151/06 Zarzadzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały nr 1094/LXII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.07.2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych
04.08.2006 13:21 SOR.BF.0151-150/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały nr 1091/LXII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.07.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta
04.08.2006 13:18 SOR.BF.0151-149/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
04.08.2006 13:08 SOR.BF.0151-148/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.08.2006 13:03 SOR.BF.0151-147/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
31.07.2006 15:31 SOR.BF.0151-146/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
31.07.2006 15:30 SOR.BF.0151-145/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.07.2006 15:21 SOR.BF.0151-144/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.07.2006 15:17 SOR.BF.0151-143/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.07.2006 14:59 SOR.BF.0151-142/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające Zarządzenie nr SOR.BF.0151-89/06 Prezydenta Miasta Ruda Śl. z dn. 22.05.2006 r. w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiat
31.07.2006 14:56 SOR.BF.0151-141/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
19.07.2006 11:03 SOR.BF.0151-138/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające Zarządzenie Nr SOR.BF.0151-131/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta
19.07.2006 10:56 SOR.BF.0151-137/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
19.07.2006 10:54 SOR.BF.0151-136/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
19.07.2006 10:52 SOR.BF.0151-135/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
19.07.2006 10:50 SOR.BF.0151-134/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków rezerwy budżetowej,
19.07.2006 10:48 SOR.BF.0151-133/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
19.07.2006 10:43 SOR.BF.0151-132/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
14.07.2006 12:48 SOR.BF.0151-131/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
14.07.2006 12:45 SOR.BF.0151-130/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i zadaniami
14.07.2006 12:43 SOR.BF.0151-129/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
14.07.2006 12:35 SOR.BF.0151-128/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
14.07.2006 12:33 SOR.BF.0151-127/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
14.07.2006 12:31 SOR.BF.0151-126/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
14.07.2006 12:29 SOR.BF.0151-125/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
14.07.2006 12:24 SOR.BF.0151-124/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami