Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2006 12:50 1104/LXII/2006 Uchwała nr 1104/LXII/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Adama Wieczorka wobec jego rezygnacji z tej funkcji.
01.08.2006 12:48 1103/LXII/2006 Uchwała nr 1103/LXII/2006 zmieniająca uchwałę nr 946/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie określenia warunków przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stype
01.08.2006 12:44 1102/LXII/2006 Uchwała nr 1102/LXII/2006 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkac
01.08.2006 12:41 1101/LXII/2006 Uchwała nr 1101/LXII/2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.
01.08.2006 12:39 1100/LXII/2006 Uchwała nr 1100/LXII/2006 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą "Śląski Park Przemysłowy" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śl. w postaci nieruchomości w rejonie ul.
01.08.2006 12:36 1099/LXII/2006 Uchwała nr 1099/LXII2006 w sprawie uchylenia uchwał nr 271/XXXV/92, 429/LIII/93, 207/XXVII/96, Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
01.08.2006 12:34 1098/LXII/2006 Uchwałą nr 1098/LXII/2006 w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkownaia wieczystego w prawo własności.
01.08.2006 12:32 1097/LXII/2006 Uchwała nr 1097/LXII/2006 w sprawie czynności organizacyjnych związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprze programy stypendialne ZPORR ...
01.08.2006 12:29 1096/LXII/2006 Uchwała nr 1096/LXII/2006 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 8 dla którego organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska.
01.08.2006 12:28 1095/LXII/2006 Uchwała nr 1095/LXII/2006 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.
01.08.2006 12:25 1094/LXII/2006 Uchwała nr 1094/LXII/2006 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
01.08.2006 12:23 1093/LXII/2006 Uchwała nr 1093/LXII/2006 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul.Wolności 6
01.08.2006 12:21 1092/LXII/2006 Uchwała nr 1092/LXII/2006 zmieniająca uchwałę nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006.
01.08.2006 12:19 1091/LXII/2006 Uchwała nr 1091/LXII/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
01.08.2006 12:17 1090/LXII/2006 Uchwała nr 1090/LXII/2006 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska do stanu faktycznego.