Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2006 12:09 1105/LXIII/2006 uchwała nr 1105/LXIII/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok
08.09.2006 12:07 1106/LXIII/2006 uchwała nr 1106/LXIII/2006 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 rok
07.09.2006 15:37 1107/LXIII/2006 uchwała nr 1107/LXIII/2006 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
07.09.2006 15:35 1108/LXIII/2006 uchwała nr 1108/LXIII/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2006
07.09.2006 15:33 1109/LXIII/2006 uchwała nr 1109/LXIII/2006 zmieniająca uchwałę nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006
07.09.2006 15:32 1110/LXIII/2006 uchwała nr 1110/LXIII/2006 w sprawie przejęcia przez miasto Ruda Śląska niektórych zadań i kompetencji administracji rządowej - Wojewody Śląskiego, dotyczących zagadnień paszportowych
07.09.2006 15:21 1111/LXIII/2006 uchwała nr 1111/LXIII/2006 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej na lata 2006 - 2015
07.09.2006 14:02 1112/LXIII/2006 uchwała nr 1112/LXIII/2006 zmieniająca uchwałę nr 955/LIII/2006 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 12.01.2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
07.09.2006 13:57 1113/LXIII/2006 uchwała nr 1113/LXIII/2006 w sprawie skargi Pana * na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
07.09.2006 13:52 1114/LXIII/2006 uchwała nr 1114/LXIII/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Miasto Ruda Śląska akcji Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach od Komunikacyjnego Związku
07.09.2006 13:49 1115/LXIII/2006 uchwała nr 1115/LXIII/2006 zmieniająca Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej na lata 2003 - 2015 stanowiącą Załącznik nr 2 do uchwały nr 464/XXVI/2004 R
07.09.2006 13:46 1116/LXIII/2006 uchwała nr 1116/LXIII/2006 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej pod nazwą: "Nie jesteś sam w chorobie"
07.09.2006 13:44 1117/LXIII/2006 uchwała nr 1117/LXIII/2006 w sprawie odwołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej powołanego na czas zastępstwa
07.09.2006 13:42 1118/LXIII/2006 uchwała nr 1118/LXIII/2006 w sprawie wstąpienia Pana Jerzego Sladka na miejsce radnego Rady Miasta Ruda Śląska
07.09.2006 13:41 1119/LXIII/2006 uchwała nr 1119/LXIII/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska
07.09.2006 13:40 1120/LXIII/2006 uchwała nr 1120/LXIII/2006 w sprawie skargi Pana * i innych na działalność SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.09.2006 13:38 1121/LXIII/2006 uchwała nr 1121/LXIII/2006 w sprawie uznania skargi * i * na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej