Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2006 15:33 SOR.BF.0151-248/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 1163/LXVI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych
09.11.2006 15:31 SOR.BF.0151-247/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
09.11.2006 15:29 SOR.BF.0151-246/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
09.11.2006 15:28 SOR.BF.0151-245/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
30.10.2006 12:48 SOR.BF.0151-244/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006.
30.10.2006 12:46 SOR.BF.0151-243/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 1138/LXV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu
30.10.2006 12:36 SOR.BF.0151-242/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada
26.10.2006 14:32 SOR.BF.0151-241/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
26.10.2006 14:30 SOR.BF.0151-240/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na rok 2007,
26.10.2006 14:28 Nr SOR.BF.0151-239/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.10.2006 14:26 SOR.BF.0151-238/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.10.2006 14:24 SOR.BF.0151-237/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
26.10.2006 14:21 SOR.BF.0151-236/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
26.10.2006 14:19 SOR.BF.0151-235/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
26.10.2006 14:09 SOR.BF.0151-234/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
26.10.2006 14:07 SOR.BF.0151-233/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.10.2006 14:04 SOR.BF.0151-232/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
26.10.2006 14:02 SOR.BF.0151-231/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
26.10.2006 13:42 SOR.BF.0151-230/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
26.10.2006 13:40 SOR.BF.0151-230/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
26.10.2006 13:39 SOR.BF.0151-229/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta – Nr SOR.BF.0151-229/06 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.10.2006 12:00 SOR.BF.0151-228/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.10.2006 11:59 SOR.BF.0151-227/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr SOR.BF.0151-216/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta
13.10.2006 11:57 SOR.BF.0151-226/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
13.10.2006 11:54 SOR.BF.0151-225/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.10.2006 11:52 SOR.BF.0151-224/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.10.2006 11:51 SOR.BF.0151-223/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
13.10.2006 11:49 SOR.BF.0151-222/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
13.10.2006 11:48 SOR.BF.0151-221/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.10.2006 11:46 SOR.BF.0151-220/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.10.2006 11:43 SOR.BF.0151-219/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
13.10.2006 11:41 SOR.BF.0151-218/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające Zarządzenie Nr SOR.BF.0151-200/096 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 200