Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2006 15:29 1160/LXV/06 Uchwała nr 1160/LXV/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.
16.11.2006 15:27 1159/LXV/06 Uchwała nr 1159/LXV/2006 zmieniająca uchwałę nr 1056/LX/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2006-2007.
16.11.2006 15:24 1158/LXV/06 Uchwała nr 1158/LXVB/2006 w sprawie uznania za niezasadną skargi Pana * na bezczynność Prezydenta Miasta.
16.11.2006 15:22 1157/LXV/06 Uchwała nr 1157/LXV/2006 w sprawie odstąpienia od rozpoznania skargi Państwa * na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
16.11.2006 15:19 1156/LXV/06 Uchwała nr 1156/LXV/2006 w sprawie uznania za niezasadną skargi Pana * na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
16.11.2006 15:15 1155/LXV/06 Uchwała nr 1155/LXV/2006 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Górnośląski Związek Metrpolitalny z siedzibą w Katowicach.
16.11.2006 15:13 1154/LXV/06 Uchwała nr 1154/LXV/2006 w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia "Zasłużony Krwiodawca Miasta Ruda Śląska".
16.11.2006 15:11 1153/LXV/06 Uchwała nr 1153/LXV/2006 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Ortodontycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Wawelskiej.
16.11.2006 15:08 1152/LXV/06 Uchwała nr 1152/LXV/2006 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
16.11.2006 15:03 1151/LXV/06 Uchwała nr 1151/LXV/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 323/XIV/03 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.09.2003 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji i reorganizacji lecznictwa ...
16.11.2006 14:59 1150 Uchwała nr 1150/LXV/2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Kolberga.
16.11.2006 14:57 1149/LXV/06 Uchwała nr 1149/LXV/2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 75% od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej włas
16.11.2006 14:51 1148/LXV/06 Uchwała nr 1148/LXV/2006 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - dla którego organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska.
16.11.2006 14:45 1147/LXV/06 Uchwała nr 1147/LXV/2006 w sprawie przyjęcia jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowików Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta R
16.11.2006 14:42 1146/LXV/06 Uchwała nr 1146/LXV/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/01 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.02.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
16.11.2006 12:27 1145/LXV/06 Uchwała nr 1145/LXV/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miasta Ruda Śląska z tyt.należności czynszowych, za media oraz udzielania ulg w tym zakresie
16.11.2006 12:22 1144/LXV/06 Uchwała nr 1144/LXV/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na dokończeniu renowacji elewacji zabytkowego kościoła pw Mich
16.11.2006 12:19 1143/LXV/06 Uchwała nr 1143/LXV/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji zabytkowych organów firmy D.Biernacki ...
16.11.2006 12:18 1142/LXV/06 Uchwała nr 1142/LXV/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowej kaplicy św.Piusa X ...
16.11.2006 12:15 1141/LXV/06 Uchwała nr 1141/LXV/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji zabytkowego kościoła Ewangelicko ...
16.11.2006 12:12 1140/LXV/06 Uchwała nr 1140/LXV/2006 w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006
16.11.2006 12:08 1139/LXV/06 Uchwała 1139/LXV/2006 zmieniająca uchwałę nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006
16.11.2006 10:23 1138/LXV/06 Uchwała nr 1138/LXV/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.