Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2006 11:08 SOR.BF.0151-305/06 Zarządzenie Perzydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
01.12.2006 11:07 SOR.BF.0151-304/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.12.2006 11:03 SOR.BF.0151-303/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
01.12.2006 09:36 SOR.BF.0151-302/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
01.12.2006 09:34 SOR.BF.0151-301/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
01.12.2006 09:32 SOR.BF.0151-300/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w zakresie zadań rządowych
01.12.2006 09:30 SOR.BF.0151-299/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
01.12.2006 09:28 SOR.BF.0151-298/06 Zarządzenie Perzydenta Miasta w sprawie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
01.12.2006 09:27 SOR.BF.0151-297/06 Zarządzenie Perzydenta Miasta w sprawie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
01.12.2006 09:26 SOR.BF.0151-296/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
01.12.2006 09:23 SOR.BF.0151-295/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.12.2006 09:19 SOR.BF.0151-294/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
01.12.2006 09:17 SOR.BF.0151-293/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
01.12.2006 09:15 SOR.BF.0151-292/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.12.2006 08:37 SOR.BF.0151-291/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań z zakresu adminis
01.12.2006 08:06 SOR.BF.0151-290/06 w Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.12.2006 08:03 Nr SOR.BF.0151-289/06 w sprawi Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.12.2006 07:59 SOR.BF.0151-288/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.12.2006 07:57 SOR.BF.0151-287/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006.
22.11.2006 13:18 SOR.BF.0151-286/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
22.11.2006 13:17 SOR.BF.0151-285/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
22.11.2006 13:14 SOR.BF.0151-284/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań z zakresu administ
22.11.2006 13:12 SOR.BF.0151-283/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
22.11.2006 13:11 SOR.BF.0151-282/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
22.11.2006 13:09 SOR.BF.0151-281/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.11.2006 13:06 SOR.BF.0151-280/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.11.2006 13:02 SOR.BF.0151-279/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań bieżących
22.11.2006 13:00 SOR.BF.0151-278/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
22.11.2006 12:59 SOR.BF.0151-277/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
22.11.2006 12:57 SOR.BF.0151-276/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
22.11.2006 12:56 SOR.BF.0151-275/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.11.2006 12:55 SOR.BF.0151-274/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.11.2006 12:53 SOR.BF.0151-273/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
22.11.2006 12:52 SOR.BF.0151-272/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań
22.11.2006 12:47 SOR.BF.0151-271/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
22.11.2006 12:45 SOR.BF.0151-270/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.11.2006 12:43 SOR.BF.0151-269/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w zakresie zadań rządowych
22.11.2006 12:41 SOR.BF.0151-268/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
22.11.2006 12:40 SOR.BF.0151-267/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta na prawach powiatu
20.11.2006 12:44 SOR.BF.0151-266/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
20.11.2006 12:42 SOR.BF.0151-265/06 Zarządzenie Pezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
20.11.2006 12:41 SOR.BF.0151-264/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
20.11.2006 12:39 SOR.BF.0151-263/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
20.11.2006 12:38 SOR.BF.0151-262/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
20.11.2006 12:36 SOR.BF.0151-261/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
20.11.2006 12:28 SOR.BF.0151-260/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w zakresie zadań rządowych
20.11.2006 12:27 SOR.BF.0151-259/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006.
20.11.2006 12:25 SOR.BF.0151-258/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
20.11.2006 12:24 SOR.BF.0151-257/06 Zarządzenie perzydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
20.11.2006 12:22 SOR.BF.0151-256/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

1 2 następna