Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2006 15:38 891/L/2002 Uchwała nr 891/L/2002 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2002 r.
21.11.2006 15:37 892/L/2002 Uchwała nr 892/L/2002 w sprawie dofinansowania ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu zadania pn. Szkolny kompleks sportowy przy "Szkole Opolskiej"
21.11.2006 15:35 893/L/2002 Uchwała nr 893/L/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 819/XLVII/2002 Rady Miejskiej z dnia 31.01.2002 r. w sprawie budżetu maista na prawach powiatu na rok 2002
21.11.2006 15:33 894/L/2002 Uchwała nr 894/L/2002 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002
21.11.2006 15:32 895/L/2002 Uchwała nr 895/L/2002 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002
21.11.2006 15:31 896/L/2002 Uchwała nr 896/L/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 797/XLVI/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.12.2001 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i ...
21.11.2006 14:55 897/L/2002 Uchwała nr 897/L/2002 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska
21.11.2006 14:53 898/L/2002 Uchwała nr 898/L/2002 w sprawie ustalenia ulgi w czynszach za lokale użytkowe będące własnością miasta
21.11.2006 14:52 899/L/2002 Uchwała nr 899/L/2002 w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom żeliwny, złom metali nieżelaznych oraz źródeł jego pochodzenia przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu
21.11.2006 14:47 900/L/2002 Uchwała nr 900/L/2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych - Ruda Południowa w Rudzie Śląskiej
21.11.2006 14:43 901/L/2002 Uchwała nr 901/L/2002 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej
21.11.2006 14:42 902/L/2002 Uchwała nr 902/L/2002 w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
21.11.2006 14:37 903/L/2002 Uchwała nr 903/L/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
21.11.2006 14:34 904/L/2002 Uchwała nr 904/L/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Poradni Okulistycznej SPZOZ w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
21.11.2006 14:33 905/L/2002 Uchwała nr 905/L/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
21.11.2006 14:30 906/L/2002 Uchwała nr 906/L/2002 w sprawie ustalenia wysokości poręczenia dla SPZOZ Szpitala Miejskiego nr 2 z siedzibą przy ul. Lipa 2 w związku z ubieganiem się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Och
21.11.2006 14:11 907/L/2002 Uchwała nr 907/L/2002 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 44 w Rudzie Śląskiej
21.11.2006 14:07 908/L/2002 Uchwała nr 908/L/2002 w sprawie wejścia w życie wzorów flag miasta Ruda Śląska ustanowionych uchwałą Rady Miejskiej w Rudzie Ślaskiej nr 776/XLIV/2001 z dnia 29.10.2001 r.
21.11.2006 14:04 909/L/2002 Uchwała nr 909/L/2002 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowiskich Dórach poprzez wniesienie wk
21.11.2006 14:00 910/L/2002 Uchwała nr 910/L/2002 w sprawie wypłacenia nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy zawodowej Panu inż. Andrzejowi Stania - Prezydentowi Miasta Ruda Śląska
21.11.2006 13:58 911/L/2002 Uchwała nr 911/L/2002 w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Rudzie Śląskiej stanowiska na temat projektowanych przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej zmian organizacyjnych polskiego górnictwa