Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2006 11:22 890/XLIX/2002 Uchwała nr 890/XLIX/2002 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej
24.11.2006 11:16 889/XLIX/2002 Uchwała nr 889/XLIX/2002 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w zwiazku z jego rezygnacją
24.11.2006 11:05 888/XLIX/2002 Uchwała nr 888/XLIX/2002 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej
24.11.2006 10:59 887/XLIX/2002 Uchwała nr 887/XLIX/2002 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej
24.11.2006 10:57 886/XLIX/2002 Uchwała nr 886/XLIX/2002 w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Miejskiej
24.11.2006 10:40 885/XLIX/2002 Uchwała nr 885/XLIX/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
24.11.2006 10:38 884/XLIX/2002 Uchwała nr 884/XLIX/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Poradni Medycyny Pracy SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
24.11.2006 10:36 883/XLIX/2002 Uchwała nr 883/XLIX/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie przyjęcia długofalowego programu działań na rzecz osób ...
24.11.2006 10:33 882/XLIX/2002 Uchwała nr 882/XLIX/2002 w sprawie zmiany do uchwały nr 275/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Ślaskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie wyznaczenia komunlanych zakładów pracy ...
24.11.2006 10:28 881/XLIX/2002 Uchwała nr 881/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Halembie ...
24.11.2006 10:26 880/XLIX/2002 Uchwała nr 880/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Hallera 6
24.11.2006 10:23 879/XLIX/2002 Uchwała nr 879XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach ...
24.11.2006 10:20 878/XLIX/2002 Uchwała nr 878/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Jankowsk
24.11.2006 10:18 877/XLIX/2002 Uchwała nr 877/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Mickiew
24.11.2006 10:15 876/XLIX/2002 Uchwała nr 876/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Orzegowie ...
24.11.2006 10:12 875/XLIX/2002 Uchwała nr 875/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Tołstoja
24.11.2006 10:08 874/XLIX/2002 Uchwała nr 874/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. ks. Tunkla 147 w szkołę ponadgimn
24.11.2006 10:04 873/XLIX/2002 Uchwała nr 873/XLIX/2002 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Ruda Śląska dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
24.11.2006 10:02 872/XLIX/2002 Uchwała nr 872/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Markowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu ...
24.11.2006 10:00 871/XLIX/2002 Uchwała nr 871/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Kopernika z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Kału
24.11.2006 09:56 870/XLIX/2002 Uchwała nr 870/XLIX/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych z siedzibą w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach ...
24.11.2006 09:51 869/XLIX/2002 Uchwała nr 869/XLIX/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 824/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 31.01.2002 r. w sprawie aktu założycielskiego - Zasadniczej Szkoły Zawodowej ...
24.11.2006 09:48 868/XLIX/2002 Uchwała nr 868/XLIX/2002 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Terenowy Zespół Usług Projektowych" w Rudzie Śląskiej
24.11.2006 09:46 867/XLIX/2002 Uchwała nr 867/XLIX/2002 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej za rok 2001, dla którego gmina Ruda Śląska jest organizator
24.11.2006 09:44 866/XLIX/2002 Uchwała nr 866/XLIX/2002 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej za rok 2001, dla którego organizatorem jest gmina
24.11.2006 09:42 865/XLIX/2002 Uchwała nr 865/XLIX/2002 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2001, dla której gmina jest organizatorem
24.11.2006 09:39 864/XLIX/2002 Uchwała nr 864/XLIX/2002 w sprawie wyrażenia woli zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
24.11.2006 09:35 863/XLIX/2002 Uchwała nr 863/XLIX/2002 w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta do zawarcia Porozumienia w sprawie realizacji projektu "Budowa oczyszczalni Halemba Centrum oraz porządkowanie gospodarki ściekowej
24.11.2006 09:30 862/XLIX/2002 Uchwała nr 862/XLIX/2002 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa oczyszczalni Halemba Centrum oraz porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Ruda Śląska" ...
24.11.2006 09:26 861/XLIX/2002 Uchwała nr 861/XLIX/2002 w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002
24.11.2006 09:25 860/XLIX/2002 Uchwała nr 860/XLIX/2002 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
24.11.2006 09:23 859/XLIX/2002 Uchwała nr 859/XLIX/2002 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002
24.11.2006 09:21 858/XLIX/2002 Uchwała nr 858/XLIX/2002 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2002
24.11.2006 09:19 857/XLIX/2002 Uchwała nr 857/XLIX/2002 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2002 r.
24.11.2006 09:17 856/XLIX/2002 Uchwała nr 856/XLIX/2002 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002
24.11.2006 09:13 855/XLIX/2002 Uchwała nr 855/XLIX/2002 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2001, wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Zarządzu Miasta oraz
24.11.2006 09:06 854/XLIX/2002 Uchwała nr 854/XLIX/2002 w sprawie wstąpienia Violety Stachnowskiej - Golby na miejsce radnego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej