Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2006 08:42 21/I/06 uchwała nr 21/I/2006 w sprawie wyboru członków Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska
01.12.2006 08:41 20/I/06 uchwała nr 20/I/2006 w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska
01.12.2006 08:39 19/I/06 uchwała nr 19/I/2006 w sprawie wyboru członków Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
01.12.2006 08:36 18/I/06 uchwała nr 18/I/2006 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska
01.12.2006 08:34 17/I/06 uchwała nr 17/I/2006 w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska
30.11.2006 15:51 16/I/06 uchwała nr 16/I/2006 w sprawie wyboru członków Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Ruda Śląska
30.11.2006 15:50 15/I/06 uchwała nr 15/I/2006 w sprawie wyboru członków Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska
30.11.2006 15:49 14/I/06 uchwała nr 14/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
30.11.2006 15:48 13/I/06 uchwała nr 13/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska
30.11.2006 15:47 12/I/06 uchwała nr 12/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska
30.11.2006 15:46 11/I/06 uchwała nr 11/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska
30.11.2006 15:45 10/I/06 uchwała nr 10/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska
30.11.2006 15:43 9/I/06 uchwała nr 9/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Ruda Śląska.
30.11.2006 15:41 8/I/06 uchwała nr 8/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska.
30.11.2006 15:40 7/I/06 uchwała nr 7/I/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
30.11.2006 15:39 6/I/06 uchwała nr 6/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
30.11.2006 15:38 5/I/06 uchwała nr 5/I/2006 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
30.11.2006 15:37 4/I/06 uchwała nr 4/I/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ruda Śląska.
30.11.2006 15:34 3/I/06 uchwała nr 3/I/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
30.11.2006 15:33 2/I/06 uchwała nr 2/I/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska
30.11.2006 15:31 1/I/06 Uchwała nr 1/I/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Ruda Śląska.