Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2007 12:26 SOR.BF.0151-356/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych rezerwy budżetowej,
03.01.2007 12:24 SOR.BF.0151-355/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
03.01.2007 12:22 SOR.BF.0151-354/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
03.01.2007 12:15 SOR.BF.0151-353/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
03.01.2007 12:12 SOR.BF.0151-352/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007,
03.01.2007 12:09 SOR.BF.0151-351/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 51/IV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2
03.01.2007 12:06 SOR.BF.0151-350/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
03.01.2007 12:03 SOR.BF.0151-349/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
03.01.2007 12:01 SOR.BF.0151-348/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
03.01.2007 11:55 SOR.BF.0151-347/06 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.12.2006 16:38 SOR.BF.0151-346/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
21.12.2006 16:34 SOR.BF.0151-345/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
21.12.2006 16:33 SOR.BF.0151-344/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
21.12.2006 16:31 SOR.BF.0151-343/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi,
21.12.2006 16:30 SOR.BF.0151-342/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
21.12.2006 16:28 SOR.BF.0151-341/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań bieżących
21.12.2006 16:26 SOR.BF.0151-340/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań bieżących
21.12.2006 16:25 SOR.BF.0151-339/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.12.2006 16:23 SOR.BF.0151-338/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami,
21.12.2006 16:22 SOR.BF.0151-337/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.12.2006 16:20 SOR.BF.0151-336/06 Zarządzenie Perzydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.12.2006 16:19 SOR.BF.0151-335/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.12.2006 16:17 SOR.BF.0151-334/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.12.2006 10:03 SOR.BF.0151-333/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych reali
21.12.2006 10:00 SOR.BF.0151-332/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
21.12.2006 09:58 SOR.BF.0151-331/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.12.2006 13:55 SOR.BF.0151-330/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 26/III/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 7.12.2006 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miast
15.12.2006 13:52 SOR.BF.0151-329/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami,
15.12.2006 13:50 – Nr SOR.BF.0151-328/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta – Nr SOR.BF.0151-328/06 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.12.2006 13:49 SOR.BF.0151-327/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta – Nr SOR.BF.0151-327/06 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
15.12.2006 13:47 SOR.BF.0151-326/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.12.2006 13:44 SOR.BF.0151-325/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 27/III/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 07.12.2006 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami
15.12.2006 13:40 SOR.BF.0151-324/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.12.2006 13:39 SOR.BF.0151-323/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
15.12.2006 13:38 SOR.BF.0151-322/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
15.12.2006 13:36 SOR.BF.0151-321/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
15.12.2006 13:34 SOR.BF.0151-320/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.,
15.12.2006 13:31 SOR.BF.0151-319/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
15.12.2006 13:29 SOR.BF.0151-318/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
15.12.2006 13:27 SOR.BF.0151-317/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
15.12.2006 13:26 SOR.BF.0151-316/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
07.12.2006 12:19 SOR.BF.0151-315/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
07.12.2006 12:17 SOR.BF.0151-314/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.12.2006 12:16 SOR.BF.0151-313/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
07.12.2006 12:15 SOR.BF.0151-312/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
07.12.2006 12:14 SOR.BF.0151-311/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.12.2006 12:12 SOR.BF.0151-310/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 20065 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
07.12.2006 12:10 SOR.BF.0151-309/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
07.12.2006 12:09 SOR.BF.0151-308/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
07.12.2006 12:07 SOR.BF.0151-307/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r. dotyczących zadań z zakresu admini

1 2 następna