Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2006 13:32 35/III/2006 uchwała nr 35/III/2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do udzielania pełnomocnictw do występowania w imieniu Rady Miasta przed sądami i innymi organami administawcji publiczn
08.12.2006 13:30 34/III/2006 uchwała nr 34/III/2006 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska
08.12.2006 13:29 33/III/2006 uchwała nr 33/III/2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Ruda Śląska
08.12.2006 13:16 32/III/2006 uchwała nr 32/III/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska
08.12.2006 13:15 31/III/2006 uchwała nr 31/III/2006 w sprawie dostosowania dotychczasowego wynagrodzenia Prezydenta Miasta do wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniającego ...
08.12.2006 13:10 30/III/2006 uchwała nr 30/III/2006 w sprawie powołania radnych w skład komiji stałych Rady Miasta Ruda Śląska
08.12.2006 13:09 29/III/2006 uchwała nr 29/III/2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
08.12.2006 13:08 28/III/2006 uchwała nr 28/III/2006 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
08.12.2006 13:06 27/III/2006 uchwała nr 27/III/2006 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
08.12.2006 13:03 26/III/2006 uchwała nr 26/III/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
08.12.2006 13:02 25/III/2006 uchwała nr 25/III/2006 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
08.12.2006 12:59 24/III/2006 uchwała nr 24/III/2006 w sprawie określenia wysokości stwek podatku od środków transportowych
08.12.2006 12:58 23/III/2006 uchwała nr 23/III/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości