Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2006 13:51 830/XLVII/2002 uchwała nr 830/XLVII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.02.2001 r.
12.12.2006 13:49 829/XLVII/2002 uchwała nr 829/XLVII/2002 w sprawie przyjęcia jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywan
12.12.2006 13:46 828/XLVII/2002 uchwała nr 828/XLVII/2002 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
12.12.2006 13:44 827/XLVII/2002 uchwała nr 827/XLVII/2002 w sprawie odwołania i powołania Przewodniczacego Rady Społecznej Poradni Okulistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 oraz zmiany uchwały Nr 182/XII/99
12.12.2006 13:39 826/XLVII/2002 uchwała nr 826/XLVII/2002 w sprawie odwołania i powołania Przewodniczacego Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 oraz zmiany uchwały
12.12.2006 13:35 825/XLVII/2002 uchwała nr 825/XLVII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 276/XX/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie przyjęcia długofalowego programu działań na rzecz osób ...
12.12.2006 13:32 824/XLVII/2002 uchwała nr 824/XLVII/2002 w sprawie aktu założycielskiego - Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Rudzie Śląskiej
12.12.2006 13:30 823/XLVII/2002 uchwała nr 823/XLVII/2002 w sprawie zatwierdzenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej
12.12.2006 13:19 822/XLVII/2002 uchwała nr 822/XLVII/2002 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2002 - 2006
12.12.2006 13:18 821/XLVII/2002 uchwała nr 821/XLVII/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji Rady Miejskiej z działalności za rok 2001 i planów pracy na rok 2002
12.12.2006 13:14 820/XLVII/2002 uchwała nr 820/XLVII/2002 w sprawie zmiany uchwały nr 781/XLV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.11.2001 r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
12.12.2006 13:06 819/XLVII/2002 uchwała nr 819/XLVII/2002 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2002