Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2007 10:45 797/XLVI/2001 uchwała nr 797/XLVI/2001 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.01.2007 10:43 798/XLVI/2001 uchwała nr 798/XLVI/2001 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zadząd Miasta Ruda Śląska w roku 2002
12.01.2007 10:40 799/XLVI/2001 uchwała nr 799/XLVI/2001 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2001
12.01.2007 10:39 800/XLVI/2001 uchwała nr 800/XLVI/2001 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2001 r.
12.01.2007 10:37 801/XLVI/2001 uchwała nr 801/XLVI/2001 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2001
11.01.2007 15:51 802/XLVI/2001 uchwała nr 802/XLVI/2001 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu maista na prawach powiatu na rok 2001
11.01.2007 15:50 803/XLVI/2001 uchwała nr 803/XLVI/2001 w sprawie zmian w dochodach i przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2001
11.01.2007 15:49 804/XLVI/2001 uchwała nr 804/XLVI/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 440/XXXI/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.10.2000 dotyczącej polityki podatkowej na terenie miasta Ruda Śląska wraz z późni
11.01.2007 15:46 805/XLVI/2001 Uchwała nr 805/XLVI/2001 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.03.2001 r., nr 608/XXXVIII/2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiącyc
11.01.2007 15:43 806/XLVI/2001 uchwała nr 806/XLVI/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ z siedzibą przy ul. Lipa 3
11.01.2007 15:42 807/XLVI/2001 uchwała nr 807/XLVI/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
11.01.2007 15:41 808/XLVI/2001 uchwała nr 808/XLVI/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Poradni Ortodontycznej SPZOZ z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
11.01.2007 15:39 809/XLVI/2001 Uchwała nr 809/XLVI/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ z siedzibą przy ul. ks. Niedzieli 51
11.01.2007 15:37 810/XLVI/2001 uchwała nr 810/XLVI/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 346/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 15.06.2000 r. "w sprawie zmiany uchwały nr 325/XLII/97 Rady Miejskiej w Rudzie Śląski
11.01.2007 15:33 811/XLVI/2001 uchwała nr 811/XLVI/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Halemby w Rudzie Śląskiej
11.01.2007 15:31 812/XLVI/2001 uchwała nr 812/XLVI/2001 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Prezydentowi Miasta Ruda Śląska
11.01.2007 15:30 813/XLVI/2001 uchwała nr 813/XLVI/2001 w sprawie rewaloryzacji wynagrodzenia za pracę Prezydentowi Miasta Ruda Śląska
11.01.2007 15:29 814/XLVI/2001 uchwała nr 814/XLVI/2001 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
11.01.2007 15:21 815/XLVI/2001 uchwała nr 815/XLVI/2001 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
11.01.2007 15:19 816/XLVI/2001 uchwała nr 816/XLVI/2001 w sprawie przyjęcia miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej na rok 2002
11.01.2007 15:17 817/XLVI/2001 uchwała nr 817/XLVI/2001 w sprawie złożenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 04.12.2001 r. nr NP-0911/R/453/2001 w sprawie ...
12.12.2006 14:08 818/XLVI/2001 uchwała nr 818/XLVI/2001 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej