Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2007 14:42 51/IV/2006 uchwała nr 51/IV/2006 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2006 r.
03.01.2007 14:16 50/IV/2006 uchwała nr 50/IV/2006 zmieniająca uchwałę nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006
03.01.2007 14:13 49/IV/2006 uchwała nr 49/IV/2006 w sprawie skargi Pana * na działalność Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej
03.01.2007 14:11 48/IV/2006 uchwała nr 48/IV/2006 zmieniająca Statut Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
03.01.2007 14:09 47/IV/2006 uchwała nr 47/IV/2006 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007
03.01.2007 14:07 46/IV/2006 uchwała nr 46/IV/2006 w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
03.01.2007 14:05 45/IV/2006 uchwała nr 45/IV/2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 75 % od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej wła
03.01.2007 14:01 44/IV/2006 uchwała nr 44/IV/2006 zmieniająca uchwałę nr 955/LIII/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 12.01.2006 r. w sprawie statutu miasta Ruda Śląska
03.01.2007 13:59 43/IV/2006 uchwała nr 43/IV/2006 zmieniająca uchwałę nr 955/LIII/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 12.01.2006 r. w sprawie statutu miasta Ruda Śląska
03.01.2007 13:56 42/IV/2006 uchwała nr 42/IV/2006 w sprawie odwołania i powołania Przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego
03.01.2007 13:54 41/IV/2006 uchwała nr 41/IV/2006 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
03.01.2007 13:51 40/IV/2006 uchwała nr 40/IV/2006 w sprawie odwołania i powołania Przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 ora
03.01.2007 13:45 39/IV/2006 uchwała nr 39/IV/2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr 805/XLII/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów
03.01.2007 13:42 38/IV/2006 uchwała nr 38/IV/2006 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 7 - dla którego organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska
03.01.2007 13:41 37/IV/2006 uchwała nr 37/IV/2006 zmieniająca uchwałę nr 1005/LVI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.03.2006 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawo
03.01.2007 13:38 36/IV/2006 uchwała nr 36/IV/2006 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007