Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2007 11:59 779/XLV/2001 uchwała nr 779/XLV/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 440/XXXI/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.10.2000 r. dotyczącej polityki podatkowej na terenie miasta Ruda Śląska
12.01.2007 11:41 780/XLV/2001 uchwała nr 780/XLV/2001 w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz wzorów druków deklaracji podatkowych
12.01.2007 11:39 781/XLV/2001 uchwała nr 781/XLV/2001 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
12.01.2007 11:38 782/XLV/2001 uchwała nr 782/XLV/2001 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od posiadania psów
12.01.2007 11:36 783/XLV/2001 uchwała nr 783/XLV/2001 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
12.01.2007 11:31 784/XLV/2001 uchwała nr 784/XLV/2001 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2001
12.01.2007 11:30 785/XLV/2001 uchwała nr 785/XLV/2001 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Ruda Śląska
12.01.2007 11:27 786/XLV/2001 uchwała nr 786/XLV/2001 w sprawie reorganizacji dziewięciu pilotażowych placówek oświatowych Miasta Ruda Śląska
12.01.2007 11:13 787/XLV/2001 uchwała nr 787/XLV/2001 w sprawie uchylenia uchwały nr 234/XXXI/96 Rady Miejskiej z dnia 30.05.1996 r.
12.01.2007 11:10 788/XLV/2001 uchwała nr 788/XLV/2001 w sprawie korzystania przez pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych z posiłków przygotowywanych w kuchniach tych placówek
12.01.2007 11:02 789/XLV/2001 uchwała nr 789/XLV/2001 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
12.01.2007 11:00 790/XLV/2001 uchwała nr 790/XLV/2001 w sprawie nadania Statutu Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
12.01.2007 10:58 791/XLV/2001 uchwała nr 791/XLV/2001 w sprawie przyznania oraz określenia zasad udzielenia pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska
12.01.2007 10:56 792/XLV/2001 uchwała nr 792/XLV/2001 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
12.01.2007 10:55 793/XLV/2001 uchwała nr 793/XLV/2001 w sprawie powołania Komisji Zdrowia Rodziny i Pomocy Społecznej oraz ustalenia jej składu osobowego
12.01.2007 10:52 794/XLV/2001 uchwała nr 794/XLV/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej SPZOZ z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
12.01.2007 10:51 795/XLV/2001 uchwała nr 795/XLV/2001 w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska
12.01.2007 10:48 796/XLV/2001 uchwała nr 796/XLV/2001 w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2001 r.