Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2007 14:14 760/XLIV/2001 uchwała nr 760/XLIV/2001 w sprawie określenia szczegółowych zasad wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
15.01.2007 14:13 761/XLIV/2001 uchwała nr 761/XLIV/3001 w sprawie zatwierdzenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej
15.01.2007 14:11 762/XLIV/2001 uchwała nr 762/XLIV/2001 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
15.01.2007 13:53 763/XLIV/2001 uchwała nr 763/XLIV/2001 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2001
15.01.2007 13:50 764/XLIV/2001 uchwała nr 764/XLIV/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 684/XLI/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.06.2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2001
15.01.2007 13:26 765/XLIV/2001 uchwała nr 765/XLIV/2001 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2001 SPZOZ pod nazwą "Szpital Miejski Nr 1" w Rudzie Śląskiej ...
15.01.2007 13:22 766/XLIV/2001 uchwała nr 766/XLIV/2001 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2001 SPZOZ pod nazwą "Szpital Miejski Nr 2" w Rudzie Śląskiej ...
15.01.2007 13:15 767/XLIV/2001 uchwała nr 767/XLIV/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu SPZOZ pod nazwą "Szpital Miejski Nr 2" w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
15.01.2007 13:13 768/XLIV/2001 uchwała nr 768/XLIV/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Poradni Medycyny Szkolnej SPZOZ z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
15.01.2007 13:10 769/XLIV/2001 uchwała nr 769/XLIV/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 752/XLIII/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.09.2001 r. ...
15.01.2007 13:07 770/XLIV/2001 uchwała nr 770/XLIV/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 751/XLIII/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.09.2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej SPZOZ ...
15.01.2007 13:04 771/XLIV/2001 uchwała nr 771/XLIV/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 753/XLIII/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.09.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 153/XII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
15.01.2007 12:58 772/XLIV/2001 uchwała nr 772/XLIV/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
15.01.2007 12:56 773/XLIV/2001 uchwała nr 773/XLIV/2001 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej miasta - Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej prowadzącej działalność w formie zakładu budżetowego
15.01.2007 12:50 774/XLIV/2001 uchwała nr 774/XLIV/2001 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta prowadzącej działalność w formie jednostki budżetowej, pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
15.01.2007 12:34 775/XLIV/2001 uchwała nr 775/XLIV/2001 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do dokonania zamiany nieruchomości o różnej wartości między Gminą Ruda Śląska a RAR Inwestor Sp. z o.o.
15.01.2007 12:31 776/XLIV/2001 uchwała nr 776/XLIV/2001 w sprawie ustanowienia flag miasta Ruda Śląska
15.01.2007 12:30 777/XLIV/2001 uchwała nr 777/XLIV/2001 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
15.01.2007 11:35 778/XLIV/2001 uchwała nr 778/XLIV/2001 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym - użytkownikom wieczystym nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe bonifikaty od opła