Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2007 13:59 75/VI/07 Uchwała nr 75/VI/2007 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
25.01.2007 13:58 74/VI/07 Uchwała nr 74/VI/2007 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
25.01.2007 13:55 73/VI/07 Uchwała nr 73/VI/2007 w sprawie uznania za bezzasadną skargi Pana * na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
25.01.2007 13:53 72/VI/07 Uchwała nr 72/VI/2007 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego w Katowicach z dnia 01.12.2006 r. nr PN-N-0911/675/R/06
25.01.2007 13:50 71/VI/07 Uchwała nr 71/VI/2007 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego w Katowicach z dnia 24.11.2006 r. nr PN-N0911/605/R/06
25.01.2007 13:49 70/VI/07 Uchwała nr 70/VI/2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych ...
25.01.2007 13:47 69/VI/07 Uchwała nr 69/VI/2007 w sprawie wyrażania zgody na zawieranie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty.
25.01.2007 13:45 68/VI/07 Uchwała nr 68/VI/2007 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej ...
25.01.2007 13:42 67/VI/07 Uchwała nr 67/VI/2007 w sprawie zwiększenia w roku 2007 zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych miasta Ruda Śląska
25.01.2007 13:39 66/VI/07 Uchwała nr 66/VI/2007 w sprawie nadania nazw dwóm skrzyżowaniom dróg publicznych (rondom) zlokalizowanym na terenie miasta Ruda Śląska
25.01.2007 13:38 65/VI/07 Uchwała nr 65/VI/2007 zmieniajaca Statut Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
25.01.2007 13:36 64/VI/07 Uchwała nr 64/VI/2007 zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
25.01.2007 13:34 63/VI/07 Uchwała nr 63/VI/2007 w sprawie odwołania i powołania składu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul.Gierałtowskiego 29
25.01.2007 13:31 62/VI/07 Uchwała nr 62/VI/2007 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2009
25.01.2007 13:24 61/VI/07 Uchwała nr 61/VI/2007 zmieniająca Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śl. na lata 2003-2015 stan. zał nr 2 do uchwały nr 464/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śl.
25.01.2007 13:15 60/VI/07 Uchwała nr 60/VI/2007 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2007 - 2011
25.01.2007 13:12 59/VI/07 Uchwała nr 59/VI/2007 zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
25.01.2007 13:11 58/VI/07 Uchwała nr 58/VI/2007 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
25.01.2007 13:09 57/VI/07 Uchwała nr 57/VI/2007 w sprawie wniesienia nowych udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śl. Sp. z o.o
25.01.2007 13:06 56/VI/07 Uchwała nr 56/VI/2007 zmieniająca uchwałę nr 36/IV/07 Rady Miasta Ruda Śl. z dnia 22.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.
25.01.2007 13:03 55/VI/07 Uchwała nr 55/VI/2007 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
25.01.2007 13:01 54/VI/07 Uchwała nr 54/VI/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji za 2006 r. oraz planów pracy komisji na rok 2007