Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2007 15:05 759/XLIII/2001 uchwała nr 759/XLIII/2001 w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
09.02.2007 15:02 758/XLIII/2001 uchwała nr 758/XLIII/2001 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
09.02.2007 14:59 757/XLIII/2001 uchwała nr 757/XLIII/2001 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
09.02.2007 14:55 756/XLIII/2001 uchwała nr 756/XLIII/2001 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ruda Śląska do podpisania umowy o współpracy z austriackim Miastem Mank, jako reprezentantem regionu Melker Alpenvorland
09.02.2007 14:53 755/XLIII/2001 uchwała nr 755/XLIII/2001 w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
09.02.2007 14:51 754/XLIII/2001 uchwała nr 754/XLIII/2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia na dzień 31.08.2001 r. Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskie
09.02.2007 14:49 753/XLIII/2001 uchwała nr 753/XLIII/2001 w sprawie zmiany uchwały nr 153/XII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie przekształcenia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego SPZOZ w Rudzie Śląskiej w samodzi
09.02.2007 14:44 752/XLIII/2001 uchwała nr 752/XLIII/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
09.02.2007 14:42 751/XLIII/2001 uchwała nr 751/XLIII/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej SPZOZ z siedzibą przy ul. Lipa - Lipińskiej
09.02.2007 14:40 750/XLIII/2001 uchwała nr 750/XLIII/2001 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2001