Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2007 14:26 SOR.BF.0151-22/07 22/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi.
02.03.2007 14:24 SOR.BF.0151-21/07 21/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
02.03.2007 14:19 SOR.BF.0151-20/07 20/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w zakresie zadań rządowych
02.03.2007 14:06 SOR.BF.0151-19/07 19/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
02.03.2007 14:01 SOR.BF.0151-18/07 18/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowychmiędzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007 dotyczących zadań z zakresu ad
13.02.2007 12:16 SOR.BF.0151-17/07 17/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.02.2007 12:14 SOR.BF.0151-16/07 16/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
13.02.2007 12:13 SOR.BF.0151-15/07 15/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.02.2007 12:11 SOR.BF.0151-14/07 14/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.02.2007 12:09 SOR.BF.0151-13/07 13/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych us
13.02.2007 12:06 SOR.BF.0151-12/07 12/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
13.02.2007 12:04 SOR.BF.0151-11/07 11/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
13.02.2007 11:59 SOR.BF.0151-10/07 10/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie lokaty środków w wysokości 3.000.000 zł na okres jednegio miesiąca
13.02.2007 11:56 SOR.BF.0151-9/07 9/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawei lokaty środków w wysokości 5.000.000 zł na okres jednego miesiąca