Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2007 13:31 122/VII/07 Uchwała nr 122/VII/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi pani B. K.* na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
07.03.2007 13:29 121/VII/07 Uchwała nr 121/VII/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi p.P. Z.* na działalność dyrektora Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej
07.03.2007 13:24 120/VII/07 Uchwała nr 120/VII/2007 w sprawie uznania za bezzasadną skargi p.M. K.* działalność MOPS w Rudzie Śląskiej
07.03.2007 13:22 119/VII/07 Uchwała nr 119/VII/2007 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta Ruda Śląska wyrażonego w uchwale Rady Miasta z dnia 19.10.2006 r. 1157/LXV/06 dot. skargi p.M. K.*
07.03.2007 13:20 118/VII/2007 Uchwała nr 118/VII/2007 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:18 117/VII/07 Uchwała nr 117/VII/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006.
07.03.2007 13:16 116/VII/07 Uchwała nr 116/VII/2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:15 115/VII/07 Uchwała nr 115/VII/2007 w sprawie wyboru członków Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:13 114/VII/07 Uchwała nr 114/VII/2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:12 113/VII/07 Uchwała nr 113/VII/2007 w sprawie wyboru członków Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:10 112/VII/07 Uchwała nr 112/VII/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:08 111/VII/07 Uchwała nr 111/VII/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:06 110/VII/2007 Uchwała nr 110/VII/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:04 109/VII/07 Uchwała nr 109/VII/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:03 108/VII/07 Uchwała nr 108/VII/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:02 107/VII/07 Uchwała nr 107/VII/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
07.03.2007 13:00 106/VII/07 Uchwała nr 106/VII/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegp miasta Ruda Śląska
07.03.2007 12:59 105/VII/07 Uchwała nr 105/VII/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegp miasta Ruda Śląska
07.03.2007 12:55 104/VII/07 Uchwała nr 104/VII/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2
07.03.2007 12:53 103/VII/07 Uchwała nr 103/VII/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2
07.03.2007 12:52 102/VII/2007 Uchwała nr 102/VII/2007 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Chorzów dotyczącego likwidacji Oddziału Laryngologicznego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.
07.03.2007 12:49 101/VII/07 Uchwała nr 101/VII/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Solidarności 12
07.03.2007 12:47 100/VII/07 Uchwała nr 100/VII/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Solidarności 12
07.03.2007 12:45 99/VII/07 Uchwała nr 99/VII/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Solidarności 12
07.03.2007 12:41 98/VII/07 Uchwała nr 98/VII/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
07.03.2007 12:40 97/VII/07 Uchwała nr 97/VII/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
07.03.2007 12:39 96/VII/07 Uchwała nr 96/VII/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
07.03.2007 12:37 95/VII/07 Uchwała nr 95/VII/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Podlas 34
07.03.2007 12:35 94/VII/07 Uchwała nr 94/VII/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Podlas 34
07.03.2007 12:34 93/VII/07 Uchwała nr 93/VII/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Podlas 34
07.03.2007 12:33 92/VII/2007 Uchwała nr 92/VII/2007 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum nr 8 im.Stanisława Ligonia - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
07.03.2007 12:31 91/VII/07 Uchwała nr 91/VII/2007 w sprawie przekształcenia Ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śl. w placówkę opiekuńczo - wychowawczą
07.03.2007 12:27 90/VII/07 Uchwała nr 90/VII/2007 w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS w Rudzie Śląskiej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznyc
07.03.2007 12:25 89/VII/07 Uchwała nr 89/VII/2007 w sprawie udzielenia Miastu Chorzów pomocy finansowej celem wsparcia Rodziny górnika, który zginął w tragicznym wypadku w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r.
07.03.2007 12:23 88/VII/07 Uchwała nr 88/VII/2007 w sprawie udzielenia Miastu Mikołów pomocy finansowej celem wsparcia Rodziny górnika, który zginął w tragicznym wypadku w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r.
07.03.2007 12:22 87/VII/07 Uchwała nr 87/VII/2007 w sprawie udzielenia Gminie Gierałtowice pomocy finansowej celem wsparcia Rodziny górnika, który zginął w tragicznym wypadku w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r.
07.03.2007 12:19 86/VII/07 Uchwała nr 86/VII/2007 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej pod nazwą "Nie jesteś sam w obliczu tragedii".
07.03.2007 12:17 85/VII/07 Uchwała nr 85/VII/2007 w sprawie przeznaczenia środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
07.03.2007 12:09 84/VII/07 Uchwała nr 84/VII/2007 zmieniająca uchwałę 751/XXXIX/2005 Rady Miejskiej z dn.11.04.2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów
07.03.2007 12:04 83/VII/07 Uchwała nr 83/VII/2007 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowej kaplicy św.Piusa X zlokalizowanej ..
07.03.2007 12:02 82/VII/07 Uchwała nr 82/VII/2007 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji zabytkowych organów firmy D.Biernacki zlokializowany
07.03.2007 11:59 81/VII/07 Uchwała nr 81/VII/2007 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy ...
07.03.2007 11:55 80/VII/07 Uchwała nr 80/VII/2007 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
07.03.2007 11:54 79/VII/07 Uchwała nr 79/VII/2007 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
07.03.2007 11:51 78/VII/07 Uchwała nr 78/VII/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
07.03.2007 11:48 77/VII/07 Uchwała nr 77/VII/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
07.03.2007 11:45 76/VII/07 Uchwała nr 76/VII/2007 zmieniająca uchwałę nr 36/IV/2006 Rady Miasta Ruda Śl. z dnia 22.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.