Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.05.2007 13:49 165/X/07 Uchwała nr 165/X/2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części składowej nieruchomości położonej w Rudzie Śl.-Wirku
02.05.2007 13:46 164/X/07 Uchwała nr 164/X/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 1150/LXV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
02.05.2007 13:44 163/X/07 Uchwała nr 163/X/2007 w sprawie prowadzenia i rozwijania na terenie miasta Ruda Śląska świadczenia w formie organizowania mieszkań readaptacyjnych dla osób pozbawionych schronienia ...
02.05.2007 13:43 162/X/07 Uchwała nr 162/X/2007 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum nr 7 im.Noblistów Polskich - dla którego organem prowadzącym jest miasto Ruda Śląska.
02.05.2007 13:41 161/X/07 Uchwała nr 161/X/2007 w sprawie rachunków dochodów własnych placówek oświatowych
02.05.2007 13:39 160/X/07 Uchwała nr 160/X/2007 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do współfinansowanego z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej programu Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjaln
02.05.2007 13:37 159/X/07 Uchwała nr 159/X/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02.05.2007 13:35 158/X/07 Uchwała nr 158/X/2007 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Ruda Śl. z dnia 22.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
02.05.2007 13:34 157/X/07 Uchwała nr 157/X/2007 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
02.05.2007 13:32 156/X/07 Uchwała nr 156/X/2007 w sprawie dokonania przeniesień budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
02.05.2007 13:31 155/X/07 Uchwała nr 155/X/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
02.05.2007 13:30 154/X/07 Uchwała nr 154/X/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
02.05.2007 13:28 153/X/07 Uchwała nr 153/X/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
02.05.2007 13:27 152/X/07 Uchwała nr 152/X/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im.H.Bisty w Rudzie Śl. za rok 2006 dla którego gmina Ruda Śląska jest organizatorem.
02.05.2007 13:25 151/X/2007 Uchwała nr 151/X/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śl. za rok 2006 dla którego gmina Ruda Śląska jest organizatorem.
02.05.2007 13:23 150/X/07 Uchwała nr 150/X/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śl. za rok 2006 dla której gmina Ruda Śląska jest organizatorem.
02.05.2007 13:21 149/X/2007 Uchwała nr 149/X/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im.M.Chroboka w Rudzie Śl. za rok 2006 dla którego gmina Ruda Śląska jest organizatorem.
02.05.2007 13:17 148/X/2007 Uchwała nr 148/X/2007 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 901/L/2002 Rady Miasta z dnia 28.05.2002 r. - Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
02.05.2007 13:14 147/X/07 Uchwała nr 147/X/2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2006, wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Prezydenta Miasta ...