Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2007 10:37 175/XI/07 Uchwała nr 175/XI/2007 w sprawie uznania za bezzasadną skargi Pani B. K.* na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
16.05.2007 10:30 174/XI/07 Uchwała nr 174/XI/2007 w sprawie uznania za bezzasadną skargi Pani A.O.* na działalność Kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul.ks.Niedzieli 51
16.05.2007 10:25 173/XI/07 Uchwała nr 173/XI/2007 w sprawie uznania za bezzasadną skargi Pani G. J.* na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
16.05.2007 10:22 172/XI/07 Uchwała nr 172/XI/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007r.
16.05.2007 10:19 171/XI/07 Uchwała nr 171/XI/2007 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rudzie Śląskiej"
16.05.2007 10:16 170/XI/07 Uchwała nr 170/XI/2007 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rudzie Śląskiej"
16.05.2007 10:12 169/XI/07 Uchwała nr 169/XI/2007 w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Żłobkowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej"
16.05.2007 10:08 168/XI/07 Uchwała nr 168/XI/2007 w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w formie jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej"
16.05.2007 10:03 167/XI/07 Uchwała nr 167/XI/2007 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej -Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej
16.05.2007 09:58 166/XI/07 Uchwała nr 166/XI/2007 w sprawie uchylenia uchwały nr 91/VII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 01.03.2007 r.