Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2007 14:03 191/XII/07 Uchwała nr 191/XII/2007 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych.
04.06.2007 14:00 190/XII/07 Uchwała nr 190/XII/2007 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników MOSiR w Rudzie Śląskiej
04.06.2007 13:57 189/XII/07 Uchwała nr 189/XII/2007 zmieniająca uchwałę nr 622/XXXIII/2004 Rady Miejskiej z dnia 25.11.2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
04.06.2007 13:55 188/XII/07 Uchwała nr 188/XII/2007 zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej.
04.06.2007 13:53 187/XII/07 Uchwała nr 187/XII/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy SP ZOZ Szpitalem Miejskim w Rudzie Śląskiej przy ul.W.Lipa 2 a Śląską Akademią Medyczną w Katowicach
04.06.2007 13:49 186/XII/07 Uchwała nr 186/XII/2007zmieniająca uchwałę nr 354/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dnia 26.06.2000 r. w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji kultury o charakterze publicznym w mie
04.06.2007 13:47 185/XII/07 Uchwała nr 185/XII/2007 w sprawie przystąpienia sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.06.2007 13:44 184/XII/07 Uchwała nr 184/XII/2007 w sprawie przystąpienia sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.06.2007 13:42 183/XII/07 Uchwała nr 183/XII/2007 w sprawie przystąpienia sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.06.2007 13:37 182/XII/07 Uchwała nr 182/XII/2007 zmieniająca uchwałę nr 1123/LXIV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.09.2006 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Spółce Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp z o
04.06.2007 13:34 181/XII/07 Uchwała nr 181/XII/2007 w sprawie wykonania prawa pierwokupu udziałów spółki pod firmą Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śl. ul.Wolności 6 od dotychczasowych ud
04.06.2007 13:31 180/XII/07 Uchwała nr 180/XII/2007 w sprawie zmiany uchwały nr 159/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW
04.06.2007 13:29 179/XII/07 Uchwała nr 179/XII/2007 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
04.06.2007 13:27 178/XII/07 Uchwała nr 178/XII/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
04.06.2007 13:24 177/XII/07 Uchwała nr 177/XII/2007 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
04.06.2007 13:21 176/XII/07 Uchwała nr 176/XII/2007 zmieniająca uchwałę nr 36/IV/2006 Rady Miasta z dnia 22.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007.