Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2007 14:29 219/XIV/2007 Uchwała nr 219/XIV/2007 zmieniająca uchwałę nr 191/XII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych
06.08.2007 14:27 218/XIV/2007 Uchwała nr 218/XIV/2007 zmieniająca uchwałę nr 62/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Porządk
06.08.2007 14:26 217/XIV/2007 Uchwała nr 217/XIV/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi F.K.* na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
06.08.2007 14:24 216/XIV/2007 Uchwała nr 216/XIV/2007 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt obejmującego sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów oraz usypiania ślepych miotów kotów.
06.08.2007 14:22 215/XIV/2007 Uchwała nr 215/XIV/2007 w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego im.Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
06.08.2007 14:20 214/XIV/2007 Uchwała nr 214/XIV/2007 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezntowania miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach.
06.08.2007 14:19 213/XIV/2007 Uchwała nr 213/XIV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.LIpa 2
06.08.2007 14:18 212/XIV/2007 Uchwała nr 212/XIV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.LIpa 2
06.08.2007 14:16 211/XIV/2007 Uchwała nr 211/XIV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.LIpa 2
06.08.2007 14:15 210/XIV/2007 Uchwała nr 210/XIV/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
06.08.2007 14:14 209/XIV/2007 Uchwała nr 209/XIV/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
06.08.2007 14:13 208/XIV/2007 Uchwała nr 208/XIV/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
06.08.2007 14:12 207/XIV/2007 Uchwała nr 207/XIV/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
06.08.2007 14:11 206/XIV/2007 Uchwała nr 206/XIV/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
06.08.2007 14:08 205/XIV/2007 Uchwała nr 205/XIV/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Katowickiego Holdingu Węglowego SA w Katowicach prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul.Oświęcimskiej w Rudzie
06.08.2007 14:06 204/XIV/07 Uchwała nr 204/XIV/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2007 - 2011.
06.08.2007 13:57 203/XIV/2007 Uchwała nr 203/XIV/2007 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul.K.Goduli
06.08.2007 13:55 202/XIV/2007 Uchwała nr 202/XIV/2007 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w Regionalnym TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci własności
06.08.2007 13:49 201/XIV/07 Uchwała nr 201/XIV/2007 zmieniająca uchwałę nr 36/IV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
06.08.2007 13:47 200/XIV/2007 Uchwała nr 200/XIV/2007 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
06.08.2007 13:45 199/XIV/07 Uchwała nr 199/XIV/2007 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
06.08.2007 13:43 198/XIV/2007 Uchwała nr 198/XIV/2007 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
06.08.2007 13:40 197/XIV/2007 Uchwała nr 197/XIV/2007 w sprawie wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul.1 Maja 218