Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2007 10:41 293/XV/2007 uchwała 293/XV/2007 w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta
10.09.2007 10:27 292/XV/2007 uchwała 292/XV/2007 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 670/XXXVI/2005 z dnia 10.02.2005r w sprawie przyznania oraz określemia zasad udzielania pierwszeństwa najemcom l
10.09.2007 10:22 291/XV/2007 uchwała nr 291/XV/2007 w sprawie skargi organizacji związkowej pracowników Miejskiego Centrum Kultury...
10.09.2007 10:16 290/XV/2007 uchwała nr 290/XV/2007 zmieniająca uchwałę nr 581/XXXVI/2001 Rady miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.02.2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
10.09.2007 10:12 289/XV2007 uchwała nr 289/XV2007 w sprawie zmiany kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
10.09.2007 10:05 288/XV/2007 uchwała 288/XV/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku
10.09.2007 10:02 uchwała 287/XV/2007 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
10.09.2007 10:00 286/XV/2007 uchwała 286/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
10.09.2007 09:55 285/XV/2007 uchwała 285/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z Siedzibą przy ul. Makuszyńs
10.09.2007 09:52 284/XV/2007 uchwała nr 284/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
10.09.2007 09:47 283/XV/2007 uchwała 283/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
10.09.2007 09:41 282/XV/2007 uchwała nr 282/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejpnowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
10.09.2007 09:38 281/XV/2007 uchwała nr 281/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
10.09.2007 09:35 280/XV/2007 uchwała 280/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
10.09.2007 09:26 279/XV/2007 Uchwała nr 279/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Okulistycznej Samodzielnego Pubilcznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
10.09.2007 09:11 277/XV/2007 uchwała nr 277/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowo
10.09.2007 09:01 276/XV/2007 uchwała nr 276/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląsk
10.09.2007 08:32 275/XV/2007 uchwała nr 275/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ...
10.09.2007 08:28 274/XV/2007 uchwała 274/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą.
10.09.2007 08:22 273/XV/2007 uchwała nr 273/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Pokoju 4
10.09.2007 08:17 272/XV/2007 uchwała nr 272/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
10.09.2007 08:12 271/XV/2007 uchwała 271/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzib
10.09.2007 08:09 270/XV/2007 uchwała nr 270/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Szpakó
10.09.2007 08:06 269/XV/2007 uchwała nr 269/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
07.09.2007 15:42 268/XV/2007 uchwała 268/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z ...
07.09.2007 15:39 267/XV/2007 uchwała nr 267/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą ...
07.09.2007 15:36 266/XV/2007 uchwała nr 266/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
07.09.2007 15:34 265/XV/2007 uchwała 265/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z ...
07.09.2007 15:32 264/XV/2007 uchwała nr 264/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.L
07.09.2007 15:30 263/XV/2007 uchwała nr 263/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2
07.09.2007 15:27 262/XV/2007 uchwała 262/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z sied
07.09.2007 15:24 261/XV/2007 uchwała nr 261/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą ...
07.09.2007 15:21 260/XV/2007 uchwała nr 260/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ...
07.09.2007 15:18 259/XV/2007 uchwała 259/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z ...
07.09.2007 15:17 258/XV/2007 uchwała nr 258/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 3
07.09.2007 15:15 257/XV/2007 uchwała nr 257/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
07.09.2007 15:12 256/XV/2007 uchwała 256/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą.
07.09.2007 15:09 255/XV/2007 uchwała nr 255/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniow
07.09.2007 15:07 254/XV/2007 uchwała nr 254/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniowej 6
07.09.2007 15:04 253/XV/2007 uchwała 253/XV/2007 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą.
07.09.2007 15:01 252/XV/2007 uchwała nr 252/XV/2007 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ...
07.09.2007 14:58 251/XV/2007 uchwała nr 251/XV/2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51
07.09.2007 14:53 250/XV/2007 uchwała Nr 250/XV/2007 zmieniająca uchwałę Nr 167/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11.05.2007 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej- Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci..
07.09.2007 14:50 249/XV/2007 uchwała nr 249/XV/2007 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w ..
07.09.2007 14:48 248/XV/2007 Uchwała 248/XV/2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku
07.09.2007 14:44 247/XV/2007 Uchwała 247/XV/2007 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą..
07.09.2007 14:40 246/XV/2007 uchwała 246/XV/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w...
07.09.2007 14:36 245/XV/2007 uchwała 245/XV/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
07.09.2007 14:33 244/XV/2007 Uchwała nr 244/XV/2007 w sprawie likwidacji Przychodni Nr 3 przy ul. Sądowej 5 i 5a wchodzącej w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w ...
07.09.2007 14:29 243/XV/2007 uchwała nr 243/XV/2007 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn."Szpital Specjalistyczny N

1 2 następna