Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2017 09:53 257/PM/03 257/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 2, 2a ...
08.07.2004 14:42 279/PM/03 279/PM/03 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ...
08.07.2004 14:41 280/PM/03 280/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Antoniego Maya nr 16 ...
08.07.2004 14:34 281/PM/03 281/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy ul.Niedurnego 57 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
08.07.2004 14:32 282/PM/03 282/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 5 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Międzyblokowej ...
08.07.2004 14:31 283/PM/03 283/PM/03 w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze i bytowe w lokalach i budynkach mieszkalnych ...
08.07.2004 14:28 284/PM/03 284/PM/03 w sprawie złożenia skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
08.07.2004 14:27 285/PM/03 285/PM/03 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej (...)
08.07.2004 14:24 286/PM/03 286/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
08.07.2004 14:20 287/PM/03 287/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w najem na okres 10 lat gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej Bykowinie przy ul. Zgrzebnioka (...)
08.07.2004 14:19 288/PM/03 288/PM/03 w sprawie wyznaczenia oraz dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej
08.07.2004 14:11 289/PM/03 289/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 3 w Rudzie
08.07.2004 14:08 290/PM/03 290/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31,31a (...)
08.07.2004 14:07 291/PM/03 291/PM/03 w sprawie przejęcia środków trwałych i wyposażenia pozostających na majątku Huty „Pokój" S.A. ...
08.07.2004 14:02 292/PM/03 292/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu u zbiegu ulic: Chorzowskiej-Lisiej pod budownictwo..
08.07.2004 13:57 293/PM/03 293/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul.Maliszewskiego pod budowę budynku mieszkalnego
08.07.2004 13:55 294/PM/03 294/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul.Niedurnego z przeznaczeniem pod urządzenie parkingu
08.07.2004 13:53 295/PM/03 295/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śl. - Rudzie w rejonie ul.Magazynowej pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego ...
08.07.2004 13:52 296/PM/03 296/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 20 września 2089 roku nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie
08.07.2004 13:51 297/PM/03 297/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 8 położonego w zespole 6 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
08.07.2004 13:48 298/PM/03 298/PM/03 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 18 położonego w zespole 6 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Wirku (...)
08.07.2004 13:40 299/PM/03 299/PM/03 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w rejonie ulicy Pordzika 4
08.07.2004 13:38 300/PM/03 300/PM/03 w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym (...)
08.07.2004 13:34 333/PM/03 333/PM/03 w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska
08.07.2004 13:32 334/PM/03 334/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 46 mieszczącego się w budynku przy ul. Joanny 20d w Rudzie Śląskiej-Goduli
08.07.2004 13:30 335/PM/03 335/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul.l-go Maja 7c w Rudzie Śl.-Halembie
08.07.2004 13:25 336/PM/03 336/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul.1-go Maja 246 w Rudzie Śląskiej - Wirku
08.07.2004 13:22 337/PM/03 337/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Na Łąkach
08.07.2004 13:20 338/PM/03 338/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5 grudnia 2089 r. działki nr 1580/183 o powierzchni 1071 m2 (...)
08.07.2004 13:20 251/PM/03 251/PM/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr 166/02 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 26.03.2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na ustalenie wysokości
08.07.2004 13:19 253/PM/03 253/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołanie Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu zdrowotnego pt. "Proste plecy".
08.07.2004 13:19 252/PM/03 252/PM/03 w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołanie Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu zdrowotnego pt. "Serce wolne od nałogów".
08.07.2004 13:17 254/PM/03 254/PM/03 w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska
08.07.2004 13:17 339/PM/03 339/PM/03 w sprawie ustalenia "Programu pomocowego dotyczącego udzielania pomocy stanowiącej rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań publicznych" na rok 2003
08.07.2004 13:16 256/PM/03 256/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 1, 1a ...
08.07.2004 13:16 255/PM/03 255/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Joanny 20 do 20e w Rudzie Śląskiej - Goduli
08.07.2004 13:13 258/PM/03 258/PM/03 w sprawie dokonania sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej nr 3, 3a ...
08.07.2004 13:12 259/PM/03 259/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku przy ul.Modrzejewskiej 18 w Rudzie Śląskiej - Goduli
08.07.2004 13:11 260/PM/03 260/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy ul.Krasińskiego 5 w Rudzie Śląskiej - Wirku
08.07.2004 13:10 340/PM/03 340/PM/03 w sprawie wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej w placówkach oświatowych Miasta Ruda Śląska
08.07.2004 13:09 341/PM/03 341/PM/03 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych ...
08.07.2004 13:09 261/PM/03 261/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku przy placu Wolności 2 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
08.07.2004 13:08 262/PM/03 262/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Zabrzańskiej
08.07.2004 13:07 342/PM/03 342/PM/03 w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bałtyckiej (...)
08.07.2004 13:07 263/PM/03 263/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 3 mieszczącego się w budynku przy ul.Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej - Wirku
08.07.2004 13:06 264/PM/03 264/PM/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu garażu murowanego nr 23 położonego w zespole 27 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego ...
08.07.2004 13:04 266/PM/03 266/PM/03 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat działki nr 1671/142 o powierzchni 196 m2, położone] w Rudzie Śl.-Bykowinie ..
08.07.2004 13:04 343/PM/03 343/PM/03 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wolności ...
08.07.2004 13:04 265/PM/03 265/PM/03 w sprawie oddania w drodze przetargu w najem na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Chebziu w rejonie ul.Zabrzańskiej ...
08.07.2004 13:01 344/PM/03 344/PM/03 w sprawie wyznaczenia jednostki świadczącej usługi transportowe w zakresie usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela

1 2 3 4 5 6 następna