Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2008 15:16 426/XXI/08 Uchwała nr 426/XXI/2008 w sprawie powołania radnego w skład Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska
05.02.2008 15:12 425/XXI/08 Uchwała nr 425/XXI/2008 w sprawie likwidacji poradni okulistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2
05.02.2008 15:09 424/XXI/08 Uchwała nr 424/XXI/2008 w sprawie likwidacji poradni otolaryngologicznej Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
05.02.2008 15:07 423/XXI/08 Uchwała nr 423/XXI/2008 w sprawie nadania Statutu Muzeum Miejskiemu im.Maksymilian Chroboka w Rudzie Śląskiej
05.02.2008 15:04 422/XXI/08 Uchwała nr 422/XXI/2008 w sprawie przyjęcia do KZK GOP w Katowicach gminę Pyskowice i gminę Piekary Śląskie oraz zmiany Statutu Związku.
05.02.2008 15:01 421/XXI/08 Uchwała nr 421/XXI/2008 w sprawienadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska" Panu Bronisławowi Barchańskiemu.
05.02.2008 14:58 420/XXI/08 Uchwała nr 420/XXI/2008 w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy w Rudzie Śląskiej
05.02.2008 14:54 419/XXI/08 Uchwała nr 419/XXI/2008 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie
05.02.2008 14:49 418/XXI/08 Uchwała nr 418/XXI/2008 zmieniająca uchwałę nr 581/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.02.01 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ...
05.02.2008 14:45 417/XXI/08 Uchwała nr 417/XXI/2008 zmieniająca uchwałę nr 362/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.07 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Ś
05.02.2008 14:41 416/XXI/08 Uchwała nr 416/XXI/2008 w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008
05.02.2008 14:38 415/XXI/08 Uchwała nr 415/XXI/2008 zmieniająca uchwałę nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.
05.02.2008 14:34 414/XXI/08 Uchwała nr 414/XXI/2008 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
05.02.2008 14:31 413/XXI/08 Uchwała nr 413/XXI/2008 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu.
05.02.2008 14:26 412/XXI/08 Uchwała nr 412/XXI/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji za 2007 r. oraz planów pracy komisji na rok 2008.