Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2008 12:20 PC.BF.0151-487/08 487/08 sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących
07.03.2008 12:18 PC.BF.0151-486/08 486/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.
07.03.2008 12:14 PC.BF.0151-485/08 485/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczacych przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami
07.03.2008 12:12 PC.BF.0151-484/08 484/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.03.2008 12:09 PC.BF.0151-483/08 483/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami
07.03.2008 11:05 PC.BF.0151-482/08 482/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 448/XXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska 27.02.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy działami i rozdziałami w ramach budżetu
07.03.2008 10:43 PC.BF.0151-481/08 481/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 446/XXIII/2008 Rady MIasta Ruda Śląska z dnia 27.02.2008 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu
07.03.2008 10:37 PC.BF.0151-480/08 480/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 445/XXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.02.2008 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
27.02.2008 11:03 NR PC.BF.0151-478/08 478/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących pzeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadanami
22.02.2008 10:58 PC.BF.0151-477/08 477/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.02.2008 10:54 PC.BF.0151-476/08 476/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.02.2008 10:47 PC.BF.0151-475/08 475/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
22.02.2008 10:40 PC.BF.0151-474/08 474/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.02.2008 12:44 PC.BF.0151-473/08 473/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.02.2008 12:41 PC.BF.0151-472/08 472/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.02.2008 12:38 PC.BF.0151-471/08 471/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.02.2008 12:30 PC.BF.0151-470/08 470/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
21.02.2008 12:25 NR PC.BF.0151-469/08 469/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.02.2008 11:46 PC.BF.0151-468/08 468/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zlecony
12.02.2008 11:19 PC.BF.0151-466/08 466/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł na okres od 08.02.2008 do 25.02.2005
11.02.2008 11:38 PC.BF.0151-467/08 467/08 w sprawie lokaty środkow z rachunku podtsaowwego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł milionów zł na okres od 08.02.2008 r. do 25.02.2008 r.
11.02.2008 11:10 PC.BF.0151-465/08 465/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzą
06.02.2008 14:16 PC.BF.0151-464/08 464/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami ,
06.02.2008 14:13 PC.BF.0151-463/08 463/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 413/XXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
06.02.2008 14:03 PC.BF.0151-462/08 462/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 414/XXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach bud