Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2017 09:15 SOR.ORG.0151-87/05 87/05 w sprawie utworzenia Funduszu Nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej na rok 2006
03.01.2006 13:12 SOR.ORG.0151-86/05 86/05 w sprawie opracowania projektu „Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej"
03.01.2006 13:02 SOR.ORG.0151-85/05 85/05 w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych
21.12.2005 11:13 SOR.ORG.0151-84/05 84/05 w sprawie powołania Zespołu ds. informatyzacji Miasta Ruda Śląska
13.12.2005 09:56 SOR.ORG.0151-83/05 83/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska
13.12.2005 09:52 SOR.ORG.0151-82/05 82/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.12.2005 10:54 SOR.ORG.0151-81/05 81/05 w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „ Śląskiej Media” Sp. z o. o.
28.11.2005 12:29 SOR.ORG.0151-80/05 80/05 w sprawie określenia zasad dostępu do informacji publicznej
28.11.2005 12:27 SOR.ORG.0151-79/05 79/05 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze kierownicze i niekierownicze w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
22.11.2005 09:23 SOR.ORG.0151-78/05 78/05 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.11.2005 09:21 SOR.ORG.0151-77/05 77/05 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
22.11.2005 09:13 SOR.ORG.0151-76/05 76/05 w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart usług dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.11.2005 09:10 SOR.ORG.0151-75/05 75/05 w sprawie uruchomienia serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.11.2005 10:18 SOR.ORG.0151-74/05 74/05 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w MPGM Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej
15.11.2005 11:23 SOR.ORG.0151-73/05 73/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOO.ORG.0151-16/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 08.03.2005 r.
15.11.2005 11:21 SOR.ORG.0151-72/05 72/05 w sprawie dostosowania terminologii w aktach prawnych wydanych przez Prezydenta Miasta do terminologii przyjętej w Regulaminie Organizacyjnym
09.11.2005 10:01 DOR.ORG.0151-71/05 71/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 5/98 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 Kwietnia w sprawie określenia zasad realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
09.11.2005 09:58 DOR.ORG.0151-70/05 70/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/97 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. inwestycji, remontów
09.11.2005 09:55 DOR.ORG.0151-69/05 69/05 w sprawie wydania Gminnego Katalogu Firm Miasta Ruda Śląska
09.11.2005 09:53 DOR.ORG.0151-68/05 68/05 w sprawie procedury prowadzonych rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych
09.11.2005 09:49 DOR.ORG.0151-67/05 67/05 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej
28.10.2005 09:51 DOR.ORG.0151-66/05 66/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOR.ORG.01541-59/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.10.2005 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjny
27.10.2005 12:41 DOR.ORG.0151-65/05 65/05 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
21.10.2005 08:10 DOR.ORG.0151-64/05 64/05 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
21.10.2005 08:07 DOR.ORG.0151-63/05 63/05 w sprawie wprowadzenia obsługi systemu opisu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
21.10.2005 08:04 DOR.ORG.0151-62/05 62/05 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
13.10.2005 10:16 DOR.ORG.0151-61/05 61/05 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowisko dyrektora - kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
13.10.2005 10:13 DOR.ORG.0151-60/05 60/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOO.ORG.0151-10/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2005 r. z późniejszymi zmianami
12.10.2005 14:56 DOR.ORG.0151-59/05 59/05 w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Rudzie Śląskiej
12.10.2005 14:48 DOR.ORG.0151-58/05 58/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
04.10.2005 12:43 DOR.ORG.0151-57/05 57/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
29.09.2005 12:38 DOR.ORG.0151-56/05 56/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.ORG.0151-9/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2005 r. z późn. zm.
29.09.2005 12:28 DOR.ORG.0151-55/05 55/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/ORG/03 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.12.2003 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
23.09.2005 10:22 DOR.ORG.0151-54/05 54/05 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.09.2005 08:24 DOR.ORG.0151-53/05 53/05 w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.09.2005 11:43 DOR.ORG.0151-51/05 51/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.ORG.0151-11/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2005r.
05.09.2005 11:38 DOR.ORG.0151-50/05 50/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.ORG.0151-24/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04.05.2005r.
23.08.2005 14:24 DOR.ORG.0151-49/05 49/05 w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej
18.08.2005 11:14 DOR.ORG.0151-48/05 48/05 w sprawie określenia zasad dostępu do informacji publicznej
18.08.2005 11:07 DOR.ORG.0151-47/05 47/05 w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
12.08.2005 12:34 DOR.ORG.0151-46/05 46/05 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze kierownicze i niekierownicze w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
04.08.2005 12:39 DOR.ORG.0151-45/05 45/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOO.ORG.0151-25/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.05.2005 r. w sprawie organizacji obsługi bibliotecznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
29.07.2005 11:51 DOO.ORG.0151-44/05 44/05 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
29.07.2005 11:47 DOO.ORG.0151-43/05 43/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
29.07.2005 11:41 DOR.ORG.0151-52/05 52/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 06/ORG/03 Prezydenta Miasta z dnia 11.03.2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy służby dyżurnej Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta Miasta
19.07.2005 13:18 DOO.ORG.0151-42/05 42/05 w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej
18.07.2005 11:33 DOO.ORG.0151-41/05 41/05 w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji roszczeń pracowników zlikwidowanego Szpitala Miejskiego nr 1 SPZOZ
18.07.2005 11:25 DOO.ORG.0151-40/05 40/05 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z usług Miejskiego Centrum Informacji i Wolontariatu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta (...)
18.07.2005 11:07 DOO.ORG.0151-39/05 39/05 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedur rekrutacji na stanowiska kierownicze i niekierownicze w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
18.07.2005 11:00 DOO.ORG.0151-38/05 38/05 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania procedury oceny pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska

1 2 następna