Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2007 10:41 SOR.ORG.0151-93/06 93/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne MIasta Ruda Śląska w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
03.01.2007 10:36 SOR.ORG.0151-92/06 92/06 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. objęcia pomocą rodzin ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej
03.01.2007 10:29 SOR.ORG.0151-91/06 91/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.12.2006 11:07 SOR.ORG.0151-90/06 90/06 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.12.2006 11:05 SOR.ORG.0151-89/06 89/06 w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.12.2006 11:01 SOR.ORG.0151-88/06 88/06 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
22.12.2006 10:59 SOR.ORG.0151-87/06 87/06 w sprawie opracowania procedury dotyczącej zawierania i realizacji umów, których stroną jest Miasto Ruda Śląska
18.12.2006 09:50 SOR.ORG.0151-86/06 86/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda
18.12.2006 09:48 SOR.ORG.0151-85/06 85/06 w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
18.12.2006 09:47 SOR.ORG.0151-84/06 84/06 w sprawie ustalenia procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania ulg podatkowych
18.12.2006 09:44 SOR.ORG.0151-83/06 83/06 zmieniające skład Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej
18.12.2006 09:42 SOR.ORG.0151-82/06 82/06 w sprawie powołania liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.12.2006 07:43 SOR.ORG.0151-81/06 81/06 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.12.2006 07:42 SOR.ORG.0151-80/06 80/06 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.12.2006 07:40 SOR.ORG.0151-79/06 79/06 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:38 SOR.ORG.0151-78/06 78/06 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:36 SOR.ORG.0151-77/06 77/06 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:34 SOR.ORG.0151-76/06 76/06 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:32 SOR.ORG.0151-75/06 75/06 w sprawie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004-2012,
07.12.2006 12:30 SOR.ORG.0151-74/06 74/06 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:28 SOR.ORG.0151-73/06 73/06 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:23 SOR.ORG.0151-72/06 72/06 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 14:28 SOR.ORG.0151-25/06 25/06 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 14:25 SOR.ORG.0151-24/06 24/06 zmieniające zasady opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 14:23 SOR.ORG.0151-23/06 23/06 w sprawie nadzorowania urządzeń kontrolno - pomiarowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 13:08 SOR.ORG.0151-71/06 71/06 w sprawie przeniesienia części pracowników obsługi technicznej Urzędu Miasta do Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
04.12.2006 13:06 SOR.ORG.0151-70/06 70/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich archiwum zakładowego
04.12.2006 13:03 SOR.ORG.0151-69/06 69/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 12:59 SOR.ORG.0151-68/06 68/06 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 12:57 SOR.ORG.0151-67/06 67/06 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 12:55 SOR.ORG.0151-66/06 66/06 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. rozdysponowania środków finansowych dla rodzin ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba”
23.11.2006 12:56 SOR.ORG.0151-65/06 65/06 w sprawie trybu udzielenia odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Rady Miasta Ruda Śląska
23.11.2006 12:53 SOR.ORG.0151-64/06 64/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie gospodarki składnikami majątkowymi
23.11.2006 12:49 SOR.ORG.0151-63/06 63/06 zmieniające regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.11.2006 10:17 SOR.ORG.0151-62/06 62/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania dotacji miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
03.11.2006 09:49 SOR.ORG.0151-61/06 61/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie gospodarki składnikami majątkowymi
03.11.2006 09:47 SOR.ORG.0151-60/06 60/06 zmieniające zasady opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych
03.11.2006 09:45 SOR.ORG.0151-59/06 59/06 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2006 r. do 30.04.2007r.
26.10.2006 13:29 SOR.ORG.0151-58/06 58/06 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
26.10.2006 13:24 SOR.ORG.0151-57/06 57/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
26.10.2006 13:22 SOR.ORG.0151-56/06 56/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie realizacji zawartych umów
26.10.2006 13:20 SOR.ORG.0151-55/06 55/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie gospodarki składnikami majątkowymi (ruchomymi i nieruchomościami)
26.10.2006 13:18 SOR.ORG.0151-54/06 54/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania dotacji miasta podmiotom
26.10.2006 13:13 SOR.ORG.0151-53/06 53/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania ulg podatkowych, niepodatkowych oraz pomocy publicznej
26.10.2006 13:11 SOR.ORG.0151-52/06 52/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury podejmowania czynności technicznych w procesie wydawania decyzji administracyjnych
26.10.2006 12:57 SOR.ORG.0151-51/06 51/06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania podejmowania czynności technicznych w procesie dokonywania wydatków (zakupy i usługi) o wartości do 6.000 EURO
26.10.2006 12:44 SOR.ORG.0151-50/06 50/06 w sprawie powolania Koordynatora Gminnego oraz operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Ślaskiej
26.10.2006 12:41 SOR.ORG.0151-49/06 49/06 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Rudzie Śląskiej
16.10.2006 11:47 SOR.ORG.0151-48/06 48/06 w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
16.10.2006 11:46 SOR.ORG.0151-47/06 47/06 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej

1 2 następna