Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2007 09:33 PC.ORG.0151-81/07 81/07 zmieniajace Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
31.12.2007 09:29 PC.ORG.0151-80/07 80/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-75/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.12.2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
28.12.2007 09:25 PC.ORG.0151-79/07 79/07 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członkow Rady Sportu w Rudzie Śląskiej oraz ustalania regulaminu jej działania
21.12.2007 08:52 PC.ORG.0151-78/07 78/07 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z dnia 19 marca 2007r.
17.12.2007 08:46 PC.ORG.0151-77/07 77/07 w sprawie zakładowych zasad rachunkowości
17.12.2007 08:42 PC.ORG.0151-76/07 76/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-21/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.03.2007r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji
11.12.2007 08:39 PC.ORG.0151-75/07 75/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
03.12.2007 13:40 PC.ORG.0151-74/07 74/07 zmieniające zasady naboru na wolne stanowisko dyrektora – kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
22.11.2007 11:54 PC.ORG.0151-73/07 73/07 w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
21.11.2007 12:46 PC.ORG.0151-72/07 72/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
15.11.2007 11:56 PC.ORG.0151-71/07 71/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
12.11.2007 09:56 PC.ORG.0151-70/07 70/07 w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
31.10.2007 13:11 PC.ORG.0151-69/07 69/07 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.10.2007 14:31 PC.ORG.0151-68/07 68/07 zmieniające zasady naboru na wolne stanowisko dyrektora – kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
22.10.2007 14:29 PC.ORG.0151-67/07 67/07 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
09.10.2007 11:38 PC.ORG.0151-66/07 66/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-47/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
02.10.2007 11:21 PC.ORG.0151-65/07 65/07 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.10.2007 11:17 PC.ORG.0151-64/07 64/07 w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
02.10.2007 11:09 PC.ORG.0151-63/07 63/07 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
25.09.2007 11:02 PC.ORG.0151-62/07 62/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta
20.09.2007 10:35 PC.ORG.0151-61/07 61/07 w sprawie przeprowadzenia kontroli obiegu pism i dokumentów oraz prowadzenia archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
18.09.2007 09:42 PC.ORG.0151-60/07 60/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
18.09.2007 09:39 PC.ORG.0151-59/07 59/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Dróg i Mostów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
07.09.2007 09:41 PC.ORG.0151-58/07 58/07 zmieniające zasady naboru na wolne stanowisko dyrektora – kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
06.09.2007 11:32 PC.ORG.0151-57/07 57/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obowiązków oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzenia Jakością i auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
24.08.2007 08:41 PC.ORG.0151-56/07 56/07 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotowej z budżetu Miasta szkołom wyższym prowadzącym na terenie Miasta działalność dydaktyczną
21.08.2007 09:52 PC.ORG.0151-55/07 55/07 w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji I Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach
20.08.2007 12:31 PC.ORG.0151-54/07 54/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
17.08.2007 11:32 PC.ORG.0151-53/07 53/07 zmieniające zarządzenie Nr PC.ORG. 0151-23/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 marca 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
17.08.2007 11:23 PC.ORG.0151-52/07 52/07 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Księgi Jakości
17.08.2007 11:21 PC.ORG.0151-51/07 51/07 w sprawie procedury prowadzenia działań doskonalących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
17.08.2007 11:18 PC.ORG.0151-50/07 50/07 w sprawie ustalenia procedury prowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
11.07.2007 11:19 PC.ORG.0151-49/07 49/07 w sprawie utworzenia punktu składania wniosków - informacji o powstałej szkodzie wynikającej z braku wody przydatnej do spożycia w Rudzie Śląskiej w dniach od 27.06 do 02.07.2007 r.
06.07.2007 11:17 PC.ORG.0151-48/07 48/07 uchylające zarządzenie Nr PC.ORG.0151-43/07 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. prywatyzacji służby zdrowia
12.06.2007 11:22 PC.ORG.0151-46/07 46/07 zmieniające Zarządzenie nr WOR.KSM.ORG.0151-4/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska
12.06.2007 11:20 PC.ORG.0151-45/07 45/07 w sprawie powołania Koordynatora ds. Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej"
21.05.2007 11:19 PC.ORG.0151-44/07 44/07 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagrody rocznej dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska
21.05.2007 11:16 PC.ORG.0151-43/07 43/07 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. prywatyzacji służby zdrowia
21.05.2007 11:13 PC.ORG.0151-42/07 42/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Geodezji i Gospodarki z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Ślaska
11.05.2007 09:44 PC.ORG.0151-41/07 41/07 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.ORG.0151-3/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
11.05.2007 09:39 PC.ORG.0151-40/07 40/07 w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia kwoty odszkodowania za zniszczenie samochodów spowodowane złamaniem się drzewa w rejonie budynku przedszkola przy ul. Wolności 43 w Rudzie Śląskiej dzielnicy Ruda
11.05.2007 09:36 PC.ORG.0151-39/07 39/07 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
23.04.2007 14:48 PC.ORG.0151-38/07 38/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
23.04.2007 14:33 PC.ORG.0151-36/07 36/07 w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.04.2007 14:26 PC.ORG.0151-35/07 35/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obowiązków oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania jakością i audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
23.04.2007 10:13 PC.ORG.0151-37/07 37/07 w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych - dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych
17.04.2007 14:08 PC.ORG.0151-34/07 34/07 w sprawie powiadomienia inspektora prasowego Urzędu Miasta Ruda Śląska Panią Justynę Zapotoczny - Pelak o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie (...)
17.04.2007 14:02 PC.ORG.0151-33/07 33/07 w sprawie powiadomienia podinspektora Biura Prasowego Urzędu miasta Ruda Śląska Panią Swietłanę Kopeć o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa (...)
17.04.2007 12:40 PC.ORG.0151-32/07 32/07 w sprawie powiadomienia kierownika Biura Prasowego – rzecznika prasowego Urzędu Miasta Ruda Śląska – Pana Adama Nowaka o obowiązku złożenia oświadczenia o (...)
17.04.2007 12:37 PC.ORG.0151-31/07 31/07 w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska

1 2 następna