Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2008 10:08 PC.BF.0151-507/08 507/08 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na II kwartał 2008 r.,
02.04.2008 10:04 PC.BF.0151-506/08 506/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
02.04.2008 09:58 PC.BF.0151-505/08 505/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok
02.04.2008 09:50 PC.BF.0151-504/08 504/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.04.2008 09:47 PC.BF.0151-503/08 503/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 454/XXIV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta
02.04.2008 09:45 PC.BF.0151-502/08 502/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 453/XXIV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach budżetu miast
02.04.2008 09:40 PC.BF.0151-501/08 501/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.,
02.04.2008 09:31 NR PC.BF.0151-500/08 500/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
02.04.2008 09:26 PC.BF.0151-499/08 499/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
02.04.2008 09:23 PC.BF.0151-498/08 498/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
27.03.2008 14:25 PC.BF.0151-497/08 497/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok
27.03.2008 14:22 PC.BF.0151-496/08 496/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
27.03.2008 14:16 PC.BF.0151-495/08 495/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
27.03.2008 14:12 PC.BF.0151-494/08 494/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.03.2008 14:09 PC.BF.0151-493/08 493/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r.
27.03.2008 13:32 PC.BF.0151-492/08 492/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
27.03.2008 13:28 PC.BF.0151-491/08 491/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
25.03.2008 10:03 PC.BF.0151-490/08 490/08 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2007
10.03.2008 14:34 Nr PC.BF.0151-489/08 489/0 dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
10.03.2008 13:55 NR PC.BF.0151-488/08 488/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.