Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2008 10:13 475/XXIV/08 Uchwała nr 475/XXIV/2008 w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
02.04.2008 10:11 474/XXIV/08 Uchwała nr 474/XXIV/2008 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej
02.04.2008 10:08 473/XXIV/08 Uchwała nr 473/XXIV/2008 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej
02.04.2008 10:06 472/XXIV/08 Uchwała nr 472/XXIV/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej za rok 2007
02.04.2008 10:01 471/XXIV/08 Uchwała nr 471/XXIV/2008 zmieniająca uchwałę nr 46/IV/2006 Rady Miasta Ruda Śl. z dnia 22.12.2006 roku w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta Ruda Śl. z organizacjami pozarządowymi i in
02.04.2008 09:58 470/XXIV/08 Uchwała nr 470/XXIV/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji stanu współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007
02.04.2008 09:54 469/XXIV/08 Uchwała nr 469/XXIV/2008 w sprawie: przyjęcia Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata 2008 -2015
02.04.2008 09:50 468/XXIV/08 Uchwała nr 468/XXIV/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śl. do konkursów realizowanych w ramach programu operacyjnego ,,Kapitał Ludzki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundus
02.04.2008 09:45 467/XXIV/08 Uchwała nr 467/XXIV/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śl. do projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spo
02.04.2008 09:40 466/XXIV/08 Uchwała nr 466/XXIV/2008 zmieniająca Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śl. na lata 2003 - 2015 stanowiąca Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 464/XXVI/2004 Rady Miejs
02.04.2008 09:32 465/XXIV/08 Uchwała nr 465/XXIV/2008 zmieniająca Uchwałę Nr 60/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śl. z dnia 22.01.07r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śl. w latach 2007
02.04.2008 09:25 464/XXIV/08 Uchwała nr 464/XXIV/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/XXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śl. z dnia 27.02.2008 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosp
02.04.2008 09:20 463/XXIV/08 Uchwała nr 463/XXIV/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 3
02.04.2008 09:14 462/XXIV/08 Uchwała nr 462/XXIV/2008 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Społecznej SPZOZ Szpitala Miejskiego... oraz zmiany Uchwały Nr 213/XIV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.07.2007 r. ...
02.04.2008 09:08 461/XXIV/08 Uchwała nr 461/XXIV/2008 zmieniająca Uchwałę Nr 425/XXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008 r. w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej
02.04.2008 09:05 460/XXIV/08 Uchwała nr 460/XXIV/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ...
02.04.2008 08:58 459/XXIV/08 Uchwała nr 459/XXIV/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ....
02.04.2008 08:54 458/XXIV/08 Uchwała nr 458/XXIV/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W Lipa 2
02.04.2008 08:51 457/XXIV/08 Uchwała nr 457/XXIV/2008 w sprawie: uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
02.04.2008 08:46 456/XXIV/08 Uchwała nr 456/XXIV/2008 w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Rudzie Śląskiej.
02.04.2008 08:40 455/XXIV/08 Uchwała nr 455/XXIV/2008 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.
02.04.2008 08:35 454/XXIV/08 Uchwała nr 454/XXIV/2008 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
02.04.2008 08:31 453/XXIV/08 Uchwała nr 453/XXIV/2008 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok