Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2008 10:47 Nr PC.BF.0151-529/08 529/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami.
29.04.2008 10:45 PC.BF.0151-528/08 528/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.04.2008 10:35 PC.BF.0151-527/08 527/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.04.2008 10:27 PC.BF.0151-526/08 526/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
29.04.2008 10:21 PC.BF.0151-525/08 525/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
29.04.2008 10:17 PC.BF.0151-524/08 524/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami i zadaniami,
28.04.2008 12:27 PC.BF.0151-523/08 523/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
28.04.2008 12:25 PC.BF.0151-522/08 522/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
28.04.2008 12:21 PC.BF.0151-521/08 521/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
28.04.2008 12:18 PC.BF.0151-520/08 520/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
28.04.2008 12:16 PC.BF.0151-519/08 519/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
28.04.2008 12:12 PC.PM.0151-518/08 518/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
28.04.2008 12:05 PC.BF.0151-517/08 517/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok
28.04.2008 11:57 PC.BF.0151-516/08 516/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
28.04.2008 11:53 PC.BF.0151-515/08 515/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
18.04.2008 11:27 PC.BF.0151-514/08 514/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
18.04.2008 11:26 PC.BF.0151-513/08 513/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
18.04.2008 11:23 PC.BF.0151-512/08 512/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
18.04.2008 11:17 PC.BF.0151-511/08 511/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
18.04.2008 11:13 PC.BF.0151-510/08 510/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżętowych między paragrafami
18.04.2008 11:10 PC.BF.0151-509/08 509/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,