Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2008 12:38 PC.BF.0151-561/08 561/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących
04.06.2008 12:33 PC.BF.0151-560/08 560/08 wykonania Uchwały Nr 513/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.05.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach
04.06.2008 12:30 PC.BF.0151-559/08 559/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 514/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.05.2008 r.
04.06.2008 12:25 PC.BF.0151-558/08 558/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
04.06.2008 12:07 PC.BF.0151-557/08 557/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
04.06.2008 12:03 PC.BF.0151-556/08 556/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
27.05.2008 12:01 PC.BF.0151-555/08 555/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami.
27.05.2008 11:59 PC.BF.0151-554/08 554/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami i zadaniami,
27.05.2008 11:57 PC.BF.0151-553/08 553/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami,
27.05.2008 11:54 PC.BF.0151-552/08 552/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
27.05.2008 11:49 PC.BF.0151-551/08 551/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
20.05.2008 11:33 PC.BF.0151-550/08 550/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami reazliowanych przez powia
19.05.2008 13:41 PC.BF.0151-548/08 548/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez po
19.05.2008 13:39 PC.BF.0151-547/08 547/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami.
19.05.2008 13:36 PC.BF.0151-546/08 546/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
19.05.2008 13:09 PC.Bf.0151-545/08 545/08 w sprawie zmian w budzecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dot. przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
19.05.2008 13:05 PC.BF.0151-544/08 544/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami
19.05.2008 12:54 PC.BF.0151-543/08 543/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
19.05.2008 12:51 PC.BF.0151-542/08 542/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przenisień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
19.05.2008 11:29 PC.BF.0151-549/08 549/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczący przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
15.05.2008 11:10 PC.BF.0151-540/08 540/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących
15.05.2008 11:07 PC.BF.0151-539/08 539/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.05.2008 11:05 PC.BF.0151-538/08 538/08 sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących
15.05.2008 11:01 PC.BF.0151-537/08 537/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.05.2008 10:58 PC..BF.0151-536/08 536/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
15.05.2008 10:56 PC.BF.0151-535/08 535/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
15.05.2008 10:52 PC.BF.0151-534/08 534/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008