Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2008 14:16 537/XXVII/08 Uchwała nr 537/XXVII/2008 w sprawie udzielenia umocowania do występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
09.06.2008 14:12 536/XXVII/08 Uchwała nr 536/XXVII/2008 w sprawie zmiany Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej, nadanego uchwałą nr 169/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1
09.06.2008 14:09 535/XXVII/08 Uchwała nr 535/XXVII/2008 w sprawie Aktu Założycielskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śl.
09.06.2008 14:06 534/XXVII/08 Uchwała nr 534/XXVII/2008 w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie
09.06.2008 14:04 533/XXVII/2008 Uchwała nr 533/XXVII/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 248/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
09.06.2008 14:02 532/XXVII/08 Uchwała nr 532/XXVII/2008 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 7 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
09.06.2008 13:59 531/XXVII/08 Uchwała nr 531/XXVII/2008 w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników MZOPO
09.06.2008 13:57 530/XXVII/08 Uchwała nr 530/XXVII/2008 w sprawie przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.06.2008 13:53 529/XXVII/2008 Uchwała nr 529/XXVII/2008 w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.06.2008 13:51 527/XXVII/08 Uchwała nr 527/XXVII/2008 w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.06.2008 13:51 528/XXVII/08 Uchwała nr 528/XXVII/2008 w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.06.2008 13:50 526/XXVII/08 Uchwała nr 526/XXVII/2008 w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.06.2008 13:46 525/XXVII/08 Uchwała nr 525/XXVII/2008 w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.06.2008 13:44 524/XXVII/2008 Uchwała nr 524/XXVII/2008 zmieniająca uchwałę nr 644/XXXV/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie wyznaczenia nagrody indywidualnej za wskazanie sprawcy dewastacji elewacji budynków ...
09.06.2008 13:42 523/XXVII/08 Uchwała nr 523/XXVII/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do współfinansowania z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej programu Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socj
09.06.2008 13:39 522/XXVII/08 Uchwała nr 522/XXVII/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów najmu na czas nie oznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śl.-Rudzie w rej. ulic
09.06.2008 13:36 521/XXVII/08 Uchwała nr 521/XXVII/2008 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śl. ul.Wolności 6
09.06.2008 13:35 520/XXVII/08 Uchwała nr 520/XXVII/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" w ramach Priorytetu IX współfinans. ze środków
09.06.2008 13:32 519/XXVII/08 Uchwała nr 519/XXVII/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" w ramach Priorytetu IX współfinans. ze środków
09.06.2008 13:29 518/XXVII/08 Uchwała nr 518/XXVII/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" w ramach Priorytetu IX współfinansowanego
09.06.2008 13:23 517/XXVII/08 Uchwała nr 517/XXVII/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki" w ramach Priorytetu IX współfinans. ze środków
09.06.2008 13:21 516/XXVII/2008 Uchwała nr 516/XXVII/2008 zmieniająca uchwałę nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.
09.06.2008 13:20 515/XXVII/08 Uchwała nr 515/XXVII/2008 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.
09.06.2008 13:18 514/XXVII/08 Uchwała nr 514/XXVII/2008 w sprawie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
09.06.2008 13:15 513/XXVII/08 Uchwała nr 513/XXVII/2008 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008